ZPĚT

 
   
Název :  První Č.-Budějovická továrna na smaltované nádobí, akciová společnost (Erste Böhmisch-Budweiser Emailgeschirrfabrik Aktiengesellschaft)
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

250

250

 Kč  - Dne 12.12.1940 zvýšena nominální hodnota na 350 K.
Město :  České Budějovice
Datum :  1.6.1929
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  12 000 ks
Rozměr :  225 x 310 mm - dvojlist.
Poznámky :  Sídlo, ředitelství a továrna v Českých Budějovicích.
 Společnost vznikla 1911 přeměnou stejnojmenné od r. 1893 stávající společnosti s r. o. Původní akc. kap. 0.87 mil. K zvýšen 1911 na 1 mil. K. V září 1919 zvýšení na 1.5 mil. K, 1920 na 3 mil. Kč a v květnu 1929 další rozmnožení akc. kap. na 6 mil. Kč (5:1 po Kč 400 akcionářům).
 Majetkové účasti: 1925/28 získané účasti v Itálii (Smalteria Lombarda S. A.) a v Řecku zlikvidovány, poboční továrna ve Welsu (Rakousko) 1928 zrušena.
 Původní zdroj informací: Josef Kašpar: Československé bursovní papíry 1938-1939
   
   
Avers :

   
Revers :

---

   
.
.
.