ZPĚT

 
   
Název :  Strojírna dříve Max Hopfengärtner akc. spol. (Maschinenfabrik vormals Max Hopfengärtner A.G.)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 K  - Dne 19.7.1943 zvýšena nominální hodnota na 1 200 K.
Město :  Holoubkov
Datum :  15.4.1942
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  Sídlo a ředitelství v Holoubkově. Závody v Holoubkově.
 Společnost, založená 1912 s akc. kap. 3 mil. K převzala za 2 mil. K v akciích závody stejnojmenné soukromé firmy v Holoubkově, Strašicích, Dobřívě a Rokycanech. Závody v Dobřívě a v Rokycanech 1919/20 rozšířeny a v Rokycanech dostavěna 1921 nová ocelárna. Za účelem financování těchto a dalších investic zvýšen 1922 akc. kap. na 9 mil. Kč emisí 30.000 akcií, které v poměru 1:2 při kursu Kč 400 nabídnuty akcionářům.
 Jsouc brzděna hlavně nepříznivou tarifní polohou utrpěla společnost v letech 1922-27 ztráty, které k 31. prosinci 1927 vykázány 4.8 mil. Kč; k jejich krytí použito 0.3 mil. Kč z reserv a 4.5 mil. Kč z akc. kap., který snížen na polovici (provedeno 1928). Současně zvýšen znovu akc. kap. na 8 mil. Kč emisí nových akcií, jež nabídnuty akcionářům po 210 Kč. Poněvadž ani tato sanace nestačila k úplnému ozdravění podniku, prodána 1930 válcovna s ocelárnou v Rokycanech, čímž dosaženo podstatného oddlužení a finanční rovnováhy. Po likvidaci těžké železářské produkce omezuje se výrobní program na zpracování železa (obráběcí stroje, roury, litinové a kované výrobky). K úhradě ztráty 1.98 mil. Kč za léta 1935-1936 snížen 1938 akc. kap, z 8 na 6 mil. Kč.
 Závody Dobřív a Strašice v roce 1940 pronajmuty a vlastní činnost podniku soustřeďuje se na strojírnu v Holoubkově
 Původní zdroj informací: Josef Kašpar: Československé bursovní papíry 1940-1941
   
   
Avers :

   
Revers :

---

   
.
.
.