ZPĚT

 
   
Název :  Továrna na vozy akciové společnosti v Kolíně (Wagenfabrik-Aktiengesellschaft Kolin)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč - Dne 2.11.1940 zvýšena nominální hodnota na 300 Korun. Dne 17.4.1941 zvýšena nominální hodnota na 400 Korun.
Město :  Kolín
Datum :  19.9.1936
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  297 x 210 mm - dvojlist
Poznámky :  Nástupce: DUKLA STROJÍRNY, s.r.o.
   
   
Avers :

   
Revers :

---