ZPĚT

 
   
Název :  Böhmische Metallwerke Robert Zinn, Engels & Co. Aktiengesellschaft, Warnsdorf (České závody kovů Robert Zinn, Engels a spol. akciová společnost, Varnsdorf)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

1 200

1 200

 RM  
Město :  Warnsdorf (Varnsdorf)
Datum :  1.1.1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  Společnost byla založena v roce 1902 jako filiálka firmy Robert Zinn a spol. z Wuppertalu a v roce 1922 změněna na akciovou společnost. V roce 1947 výroba zrušena.
   .
   .
Avers :

Akcie České závody kovů Robert Zinn, Engels a spol., Varnsdorf 1941, 1200 Říšských Marek

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.