ZPĚT

 
   
Název :  RUNA, akciová společnost pro kovy
 RUNA Metall-A.-G.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč - Dne 1.1.1941 zvýšena nominální hodnota akcie na 600 Korun.
Město :  Praha
Datum :  1.12.1925
Emise :  II. emise
Série :  ---
Náklad :  5 000 ks
Rozměr :  cca 348 x 243 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena dne 30.6.1920 se sídlem v Praze a za součinnosti Živnostenské banky a československých kovoprůmyslníků. Akciový kapitál byl ustanoven ve výši 10 000 000 Kč, rozdělený na 25 000 ks akcií po 400 Kč.
 Cílem společnosti bylo zásobování domácího průmyslu kovy a kovovými polotovary, prodej měděných drátů, lan a elektromateriálu. Společnost provozovala expozitury v Moravské Ostravě a Bratislavě a prodejní kancelář v Brně (po roce 1939 už jen brněnskou prodejní kancelář).
 Na mimořádné valné hromadě ze 4.12.1924 rozhodnuto o snížení akciového kapitálu na 8 000 000 Kč odkolováním (snížení nominální hodnoty) akcií ze 400 Kč na 320 Kč a zároveň sloučením akcií z 25 000 ks na 20 000 ks, tím byla zachována původní nominální hodnota akcií 400 Kč. Dále schváleno opětovné zvýšení akciového kapitálu na 10 000 000 Kč, vydáním 5 000 ks nových akcií po 400 Kč, které přenechány firmě Jacob Neurath v Praze (obchod s kovovým zbožím) za jejich přínosy a převzetí firmy Jacob Neurath formou fúze, s platností od 1.1.1925.
 Valná hromada z 30.6.1935 rozhodla o snížení akciového kapitálu na 7 500 000 Kč, stažením 6 250 ks vlastních akcií.
 V roce 1940 zakoupeny nemovitosti firmy Karlovotýnské akciové továrny stavebních hmot (Karlsteiner Baumaterialienfabriken A.-G.) [1].
 Na valné hromadě z 15.5.1941 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 11 250 000 Korun nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií ze 400 K na 600 Korun s platností od 1.1.1941 a na vrub rezervního fondu.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1921, 1934, 1937 a 1944
   
   
Avers :

Akcie RUNA, akciová společnost pro kovy, Praha 1925, 400 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.