ZPĚT

 
   
Název :  První brněnská strojírenská společnost
 Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Brno
Datum :  30.4.1943
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

Aktie Erste Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft, Brünn 1943, 200 Kronen

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.