ZPĚT

 
   
Název :  SFINX spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol.
 SPHINX Vereinigte Emaillierwerke und Metallwarenfabriken A. G.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  2.11.1929
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  60 000 ks
Rozměr :  cca 391 x 264 mm - dvojlist
Poznámky :  Sídlo v Praze. Továrny: Brno, České Budějovice, Fiľakovo, Most, Nebočady, Bratislava-Petržalka, Děčín-Podmokly, Teplice-Trnovany.
   Počet zaměstnanců cca 6 000 osob (stav v roce 1937).
.
 Společnost, založená v roce 1907 s akciovým kapitálem 2 000 000 Korun, převzala závod Komanditní společnosti P. Westen v Bratislavě-Petržalce.
 Většina akcií společnosti byla v majetku vídeňské A. G. der Emaillierwerke und Metallwarenfabrik Austria, s níž v roce 1908 uzavřeno zájmové společenství (kartelová dohoda).
 Na valné hromadě z 26.6.1923 schváleno převzetí československých závodů od vídeňské Austrie (2 továrny v Brně a jedna továrna v Mostě) s platností od 1.7.1921. V souvislosti s tímto převzetím bylo schváleno zvýšení akciového kapitálu na 12 000 000 Kč.
 Na téže valné hromadě schváleno další zvýšení kapitálu na 25 000 000 Kč.
 V roce 1924 zakoupena smaltovna firmy Klein, Schwarzkopf & Steiner v Českých Budějovicích a v roce 1925 získána továrna na plechové obaly Adolf Hahn & Co. v Teplicích-Trnovanech.
 Na valné hromadě ze dne 18.12.1928 usneseno převzetí tří firem cestou fúze:
   Fiľakovská továreň na emailový riad, kovové výrobky a slevárňa úč. spol. ve Fiľakovu (akc. kap. 3 500 000 Kč)
   Haardt a spol., smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol. v Nebočadech (akc. kap. 5 000 000 Kč)
   Akciová společnost pro výrobu krabic, dříve Graba-ovy závody v Podmoklech (akc. kap. 2 000 000 Kč)
 Při této příležitosti zvýšen akciový kapitál na 37 000 000 Kč a z nových 60 000 kusů akcií převzalo 27 750 kusů zájmové společenství Báňská a hutní společnost - Železárny Rotava-Nýdek akc. spol. (Válcovny plechů akc. spol., Karlova huť).
 V roce 1930 zastavena výroba v továrnách v Českých Budějovicích a Děčíně-Podmoklech.
 Koncem roku 1938 prodány továrny: Bratislava-Petržalka (cca 3 000 000 Korun), Děčín-Podmokly (cca 60 000 RM) a Most (cca 950 000 Korun).
 Továrna ve Fiľakově, postižená v červenci 1938 požárem, byla znovuvybudována a v červenci 1939 továrna vyvlastněna maďarským státem. Dohoda o odškodnění doposud neuzavřena (stav k roku 1944).
 V listopadu 1940 společnost získala většinu (cca 90%) akcií Skláren a rafinerií Josef Inwald a. s. v Praze. Spoluprací prodejních oddělení obou společností mělo být dosaženo úspory a lepšího pokrytí trhů, zejména zahraničních.
 Mimořádná valná hromada z 19.12.1941 schválila, s platností od 1.7.1940, sloučení každých 4 akcií à 200 K do jedné akcie v nominální hodnotě 800 Korun a zároveň zvýšení akciového kapitálu na 46 250 000 K nakolkováním akcií z 800 K na 1 000 Korun.
 Zdroj informací: 
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1936-1937.
   J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1940-1941.
   Compass - finanční ročenka, 1944
.
   
Avers :

Akcie SFINX spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol., Praha 1929, 200 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.