ZPĚT

 
   
Název :  FERROVIA Závody pro potřeby železniční a polní dráhy akc. spol. v Praze
 FERROVIA Bahnbedarfs-und Feldbahnwerke Akt. Ges. in Prag
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  1.10.1922
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 369 x 257 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost s platností od 1.1.1924 zanikla fúzí se společností Roessemann & Kühnemann akciová společnost v Praze (Roessemann & Kühnemann Aktiengesellschaft in Prag) [1, 2]. Fúze provedena výměnou akcií v poměru 20:1 (za každých 20 akcií FERROVIA obdržel akcionář nově jednu akcii Roesseman & Kühnemann).
   
   
Avers :

Akcie FERROVIA Závody pro potřeby železniční a polní dráhy Praha 1922, 200 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.