ZPĚT

 
   
Název :  Gróf Csáky László Prakfalvi Vas- és Acélgyár Részvénytársaság
 Graf Ladislaus Csáky Eisen- und Stahlwerk zu Prakendorf Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Korun
Město :  Budapest (Budapešť)
Datum :  24.5.1917
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 418 x 261 mm - dvojlist
Poznámky :  Později: Akciová společnost železiarských a oceliarských závodov Prakovec 
 1945-1946 - zavedena národní správa.
 1946-1947 - závod začleněn pod národní podnik Spojené ocelárny Kladno.
 1947-1958 - závod začleněn pod národní podnik ČKD Kriváň.
 1958-1980 - začleněn k Turčianskym strojárňam v Martine.
 1980-1989 - začleněn pod Závody ťažkého strojárstva Košice.
 Od 1.1.1989 vznik samostatného podniku ZŤS Prakovec
 V letech 1992 až 1994 byly jednotlivé provozy postupně zprivatizovány a v roce 2004 zbylý majetek rozprodán a původní státní podnik zrušen.
   
   
Avers :

Akcie Gróf Csáky László Prakfalvi Vas- és Acélgyár Rt., Budapešť 1917, 200 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.