ZPĚT

 Železářský a hutní průmysl (železárny, hutě, ocelárny, metalurgický průmysl, ...)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Akciová společnost pro průmysl železářský „FERRUM“ (Eisen-Industrie-Aktien-Gesellschaft „FERRUM“), akcie
- Báňská a hutní společnost (Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft, Société de Mines et Forges), akcie
- BERGHÜTTE, Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft ("Báňská huť, Báňská a hutní společnost Těšín"), akcie
- Erzgebirg'sche Eisen-und Stahlwerks-Gesellschaft in Komotau (Krušnohorská železářská a ocelářská společnost v Chomutově), akcie
- Freistädter Stahl- und Eisenwerke A.-G. (Fryštátské ocelárny a železárny akc. spol.), akcie, II. emise, červen 1916
- Freistädter Stahl- und Eisenwerke A.-G. (Fryštátské ocelárny a železárny akc. spol.), akcie, III. emise, srpen 1916
- Fryštátské ocelárny a železárny akc. spol. (Freistädter Stahl- und Eisenwerke A. G.), hromadný zatímní list na akcie
- Kupferwerke Oesterreich (Měďárna Rakousko), akcie, 1908
- Kupferwerke Oesterreich (Měďárna Rakousko), akcie, 1909
- Kupferwerke Oesterreich (Měďárna Rakousko), akcie, 1911
- Marianskohorské železářské závody, akciová společnost v Marianských Horách (Marienberger Eisenwerke Aktiengesellschaft in Marienberg), akcie
- Měďárna Čechy (Kupferwerke Böhmen), akcie
  - Poldina Huť (Poldihütte), akcie, 1x 400 Kč, 1921
- Poldina Huť (Poldihütte), akcie, 1x 1 000 Korun, 1940
- Poldina Huť (Poldihütte), akcie, 10x 1 000 Korun, 1940
- Poldina Huť (Poldihütte), akcie, 20x 1 000 Korun, 1940
- Pražská železářská společnost (Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft), akcie, 1921
- Pražská železářská společnost (Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft), akcie, 1x 1 000 Korun, 1941
- Pražská železářská společnost (Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft), akcie, 10x 1 000 Korun, 1941
- Pražská železářská společnost (Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft), akcie, 1x 1 000 Korun, 1943
- Válcovny kovů, a.s. dříve Akciová společnost Rak. Uher. válcoven zinku (Metallwalzwerke A. G. früher Aktiengesellschaft der Österr.-Ungar. Zinkwalzwerke), akcie, 1x 500 Kč, 1921
- Válcovny kovů, a.s. dříve Akciová společnost Rak. Uher. válcoven zinku (Metallwalzwerke A. G. früher Aktiengesellschaft der Österr.-Ungar. Zinkwalzwerke), akcie, 10x 500 Kč, 1921
- Válcovny kovů, a.s. dříve Akciová společnost Rak. Uher. válcoven zinku (Metallwalzwerke A. G. früher Aktiengesellschaft der Österr.-Ungar. Zinkwalzwerke), akcie, 1x 500 Kč, 1929
- Železárny akciová společnost ROTAVA-NÝDEK (Eisenwerke-Aktiengesellschaft ROTHAU-NEUDEK), akcie, 1x 200 Kč
- Železárny akciová společnost ROTAVA-NÝDEK (Eisenwerke-Aktiengesellschaft ROTHAU-NEUDEK), akcie, 20x 200 Kč
- Železárny a smaltovny BARTELMUS, akciová společnost v Plzni (Eisen-und Emailwerke BARTELMUS Aktiengesellschaft in Pilsen), akcie
- Železárny Sedlec, akciová společnost v Sedlci u Starého Plzence (Eisenwerke Sedletz, Aktiengesellschaft in Sedletz bei Altpilsenetz), akcie, 1x 400 K, 1939
- Železárny Sedlec, akciová společnost v Sedlci u Starého Plzence (Eisenwerke Sedletz, Aktiengesellschaft in Sedletz bei Altpilsenetz), akcie, 100x 400 K, 1939
- Železárny Sedlec, akciová společnost v Sedlci u Starého Plzence (Eisenwerke Sedletz, Aktiengesellschaft in Sedletz bei Altpilsenetz), akcie, 1x 400 K, bez data
   
   
.
  Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Gróf Csáky László Prakfalvi Vas- és Acélgyár Rt. (Graf Ladislaus Csáky Eisen- und Stahlwerk zu Prakendorf A.-G.), akcie
- Mannesmann-Coburg horní a hutní závody akc. spol. (Mannesmann-Coburg Berg- und Hüttenwerke A.G., Mannesmann-Coburg Bánya- és kohóművek Rt.), akcie
- Rima Murány völgyi vas mű Egyesület (Rimavsko-muránska železiarská spoločnosť, Rima Murány Eisenwerke-Verein), akcie
  - Účastinárska spoločnosť predtým Coburg-banské a hutné závody (Aktiengesellschaft vormals Goburg Berg- und Hüttenwerke), akcie
.
.
.
.