ZPĚT

 Hutnický průmysl (metalurgický průmysl, metalurgie, hutě)
   
  Čechy a Morava
  - Poldina Hu (Poldihütte), akcie, 1921
- Poldina Hu (Poldihütte), akcie, 1940
   
   
  Slovensko
- Gróf Csáky László Prakfalvi Vas- és Acélgyár Részvénytársaság ( Graf Ladislaus Csáky Eisen- und Stahlwerk zu Prakendorf Aktiengesellschaft), akcie
  - Účastinárska spoločnos predtým Coburg-banské a hutné závody (Aktiengesellschaft vormals Goburg Berg- und Hüttenwerke), akcie
.
.
.