ZPĚT

 
   
Název :  Kupferwerke Oesterreich
 Měďárna Rakousko
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Prag (Praha)
Datum :  10.5.1909
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  6 000 ks
Rozměr :  cca 410 x 260 mm - dvojlist
Poznámky :  Sídlo a ředitelství v Praze. Závody: Povrly u Ústí nad Labem, Kamenice u Strančic a Nová Pláň (Slezsko).
 Společnost, založená r. 1899 pod firmou Měďárna Rakousko (Kupferwerke Oesterreich) s kapitálem 1 200 000 Korun, zakoupila r. 1900 v Povrlech u Ústí nad Labem továrnu na měděný, mosazný, bronzový a hliníkový drát, plechy a tyče a na železný drát a drátěnky. Dne usn. v. h. z 28.4.1901 zvýšen akc. kap. za účelem rozšíření závodu na 1 800 000 K. 
 V roce 1907 provedeny další investice (nová válcovna plechu), z kteréhožto důvodu zvýšen na základě usn. v. h. z 18.3.1907 akc. kap. na 2 400 000 K. 
 Dle usn. v. h. z 28.4.1909 zvýšena akciová jistina na 3 600 000 K a výtěžku emise použito k financování dalších investic; nově zřízeny vratná válcovna na výrobu měděných stěn pro topeniště lokomotiv a hamry na výrobu měděných pánví. 
 V roce 1910 zřízena válcovna na bezešvé trubky mosazné, měděné a hliníkové; téhož roku zúčastnila se společnost ve spojení s jinými zájemci na válcovně a měděných hamrech, zřízených pod firmou Hamry a válcovny mědi v Nové Pláni spol. s r. o. (V roce 1926 získala společnost zbývající podíly, takže jest nyní výhradní majitelkou celého podniku). 
 Na základě usn. v. h. z 19.5.1911 zvýšena v dubnu 1912 akciová jistina na 5 000 000 K emisí 7 000 akcií s právem na dividendu od 1.1.1912, z čehož 6 000 kusů nabídnuto akcionářům v poměru 3:1 po 240 K. 
 Roku 1916 zakoupila společnost od Ringhofferových závodů akc. spol. v Praze strojní zařízení měďárny a mosazárny v Kamenici u Strančic. 
 V roce 1918 změněna firma na dnešní znění (Měďárna Čechy). Na valné hromadě ze 6.7.1920 usneseno zvýšení akc. kap. na 7 500 000 Kč; na základě tohoto usnesení emitováno v listopadu 12 500 akcií s právem na dividendu od 1.1.1920, z nichž 8333 kusů nabídnuto k odběru akcionářům v poměru 3:1po 500 Kč a zbytek za vyššího kurzu volně umístěn. V. h. z 20.7.1921 zmocnila správní radu k provedení zvýšení akc. kap. na 15 000 000 Kč. Na základě tohoto zmocnění provedeno v listopadu 1921 zvýšení prozatím na 12 500 000 Kč vydáním 25 000 od 1.1.1921 na zisku zúčastněných akcií, které nabídnuty akcionářům k odběru v poměru 3:2 po 500 Kč.
 V roce 1922 zakoupeny od Ringhofferových závodů pozemky, tovární a obytné budovy měďárny v Kamenici, ve kterých dosud pracováno v nájmu. V roce 1923 rozšířena značně rourovna v Povrlech jak přístavbami, tak přikoupením nových strojních zařízení. Na základě nového usnesení v. h. z 19.5.1925 provedeno v září téhož roku zvýšení akciové jistiny z 12,5 na 15 milionů Kč emisí 12 500 nových akcií s právem na dividendu od 1.1.1925, které nabídnuty akcionářům v poměru 5:1 po 400 Kč. V roce 1925 zakoupila společnost od Aktiebolaget Metall- och Bergprodukter ze Stockholmu huť na kovy v Neštědicích, rozšířila strojní zařízení pro dovážení uhlí a postavila moderní válcovnu. 
 Na v. h. z 6.5.1926 usneseno za účelem dalšího rozšíření podniku provésti zvýšení akc. kap. na 17 500 000 Kč; nových 12 500, od ledna 1928 na zisku participujících akcií nabídnuto v červnu 1928 k odběru akcionářům v poměru 6:1 po 500 Kč. 
 V červnu 1929 použito přebytku 26.25 mil. Kč ke zvýšení akc. kap. ze 17.5 na 43.75 mil. Kč vydáním gratisakcií v poměru 2:3 akcionářům. 
 V roce 1934 získáno společně s ostatními měďárnami přes 90% akcií Sandrik a. s., Dolnie Hámry
 Převzato z původního zdroje informací: 
 Československé bursovní papíry 1931-1932; J. Kašpar. 
 Pražské bursovní papíry 1940-1941; J. Kašpar. 
 Továrnu v Povrlech dnes vlastní společnost Měď Povrly a.s. a továrnu v Kamenici Strojmetal Aluminium Forging s.r.o.
   
   
Avers :

Akcie Kupferwerke Oesterreich, Měďárna Rakousko, Praha 1909, 200 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
..
.
.
Další obrázky :

Pohlednice Měďárna Povrly, Kupferfabrik Pömmerle, 1900

Pohled na továrnu okolo roku 1900, Pömmerle (Povrly).

.
.
.

Pohlednice Měďárna Povrly, Kupferfabrik Pömmerle, 1914

Pohled na továrnu z roku 1914, Pömmerle (Povrly).

.
.
.
.