ZPĚT

 
   
Název :  Železárny Sedlec, akciová společnost v Sedlci u Starého Plzence
 Eisenwerke Sedletz, Aktiengesellschaft in Sedletz bei Altpilsenetz
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Korun  
Město :  Plzeň
Datum :  ---
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  ---
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  Pravděpodobně se jedná o nerealizovaný tiskový návrh akcie.
   .
   .
Avers :

Akcie Železárny Sedlec v Sedlci u Starého Plzence, 400 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.