ZPĚT

 
   
Název :  Železárny akciová společnost ROTAVA-NÝDEK
 Eisenwerke-Aktiengesellschaft ROTHAU-NEUDEK
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

20x

200

4 000

 Kč  
Město :  Rotava
Datum :  4.10.1923
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  120 000 ks (hromadných akcií max. 6 000 ks)
Rozměr :  cca 397 x 247 mm - dvojlist
Poznámky :  Sídlo v Praze.
 Společnost, založená 1909 za součinnosti Credit-Anstalt s kapitálem 10 mil. K se sídlem ve Vídni, převzala za 2.75 mil. K v akciích Nostitzovy železárny v Rotavě a Schindiwaldu a za 2.25 mil. K železárny firmy C. T. Petzold & Co. v Nýdku. 1912 zvýšen akc. kap. na 12 mil. K. 1918 zvýšen akc. kap. na 15 mil. K a novými akciemi uhrazena železárna firmy C. T. Petzold & Co. v Krieglach (Štýrsko). 
 Nostrifikace a rozdělení závodů. V rámci nostrifikačního řízení vneseny s platností od 1./1. 1921 rakouské závody do samostatné Eisenwerke Aktiengesellschaft Krieglach, na níž převedena z akc. kap. částka 3 mil. K, za kterou byly svého času závody převzaty. Formálně provedena tato transakce tím způsobem, že za každých 5 starých akcií vydána 1 akcie rakouské a 4 akcie československé společnosti.
 V září 1923 zvýšen akc. kap. z 12 na 36 mil. Kč, nové akcie nabídnuty akcionářům v poměru 1:2 po Kč 230.
 S platností od 1./1. 1928 uzavřela společnost s Báňskou a hutní společností v Praze provozní společenství pro výrobu a odbyt plechů. Oba podniky vybudovaly nákladem asi 120 mil. Kč v Karlově Huti novou válcovnu s měsíční výkonností 6500 t, do níž postupně soustředily převážnou část výroby jemných plechů ze svých starých závodů. S platností od 1./1. 1932 ustavena společnost Válcovny plechů akc. spol. (kapitál 50 mil. Kč v 5000 akciích po Kč 1.000 nominale), která převzala novou válcovnu v Karlově Huti, od Báňské a hutní společnosti starou válcovnu v Karlově Huti a od Železáren Rotava-Nýdek akc. spol. závody v Rotavě, Šindlvaldu a Nýdku. Každá ze zakladatelských firem získala polovinu akciové jistiny jakož i značné pohledávky za zbývající hodnotu přínosů do Válcoven plechů akc. spol.
 Po vnesení svých závodů do Válcoven plechů akc. spol. staly se Železárny Rotava-Nýdek akc. spol. holdingem, jehož příjmy pozůstávají z výnosu účastí a pohledávek za Válcovnami plechů akc. spol. 
 V majetku společnosti je dále Falknovsko-Grasetské hnědouhelné těžířstvo.
 Původní zdroj informací: Josef Kašpar: Československé bursovní papíry 1938-1939
   
   
Avers :

Hromadná akcie Železárny akciová společnost ROTAVA-NÝDEK, Rotava 1923, 4000 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.