ZPĚT

 
   
Název :  Válcovny kovů, a.s. dříve Akciová společnost Rak. Uher. válcoven zinku
 Metallwalzwerke A.G. früher Aktiengesellschaft der Österr.-Ungar. Zinkwalzwerke
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

500

500

 Kč  
Město :  Přívoz (Ostrava)
Datum :  21.10.1929
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  8 000 ks
Rozměr :  cca 367 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  Sídlo, ředitelství a závody v Moravské Ostravě II.- Přívoze.
 Společnost, založená 1899 s akc. kap. 6 mil. K, převzala za 5 mil. K v akciích 2 válcovny zinku v Přívoze, válcovnu zinku v Oświęcim (Polsko), válcovnu kovů (mědi, mosazi, hliníku a zinku) Dziedzice (Polsko) a válcovnu zinku Vác (Maďarsko). V roce 1906 byla práce v menší válcovně v Přívoze zastavena a výroba zkoncentrována ve válcovně Donnersmarekova huť. 1920 zvýšen kapitál na 10 mil. Kč, z 8.000 nových akcií nabídnuta polovice (3:1 po Kč 600) akcionářům. Počátkem 1923 vnesena válcovna zinku ve Vác do samostatné maďarské společnosti Válcovna zinku akc. spol. ve Vác. S platností od 1./10. 1925 vneseny též válcovny Oświęcim a Dziedzice do samostatné polské akciové společnosti Válcovny kovů akc. spol., Dziedzice. Ve všech závodech provedeny v posledních letech větší investice.
 K 1./1. 1929 z přebytku 10.17 mil, Kč použito 4 mil, Kč k zvýšení akc. kap. z 10 na 14 mil. Kč vydáním 8000 gratisakcií, které vydány v poměru 5:2 akcionářům.
 V listopadu 1929 zvýšen akc, kap. ze 14 na 18 mil. Kč emisí 8000 akcií, které v poměru 5:2 po Kč 1000 (na podkladě stabilisační bilance vydané akcie z odběrního práva vyloučeny) nabídnuty akcionářům. Výtěžku emise použito k rozšíření závodů a posílení zahraničních zájmů. 1933/34 zřízena nově výroba olověných trubek jakož i plechů a pásů z hliníku a lehkých kovů.
 Původní zdroj informací: Josef Kašpar: Československé bursovní papíry 1938-1939
   
   
Avers :

Akcie Válcovny kovů, a.s. dříve Akciová společnost Rak. Uher. válcoven zinku, Přívoz 1929, 500 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.