ZPĚT

 
   
Název :  „TITANIT“ (Ceipek módszerü) magyar biztonsági robbantóanyag részvénytársaság
 Ungarische Sicherheitssprengstoff Actiengesellschaft "Titanit" (System Ceipek)
 Hongaarsche Zekerheids Springstof Maatschappy "Titanit" (Systeem Ceipek)
 Uhorská účastinná spoločnosť bezpečnostných výbušných látok „TITANIT“ (system Ceipek)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Korun  
Město :  Trencsén (Trenčín)
Datum :  Leden 1910
Emise :  I. emise
Série :  ---
Náklad :  4 500 ks
Rozměr :  cca 280 x 430 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost založil Norbert Ceipek v lednu 1907 pod názvem „Titanit biztonsági robbantószer - gyár Ceipek és társai“ („Továreň na bezpečnostné trhaviny Titanit, Ceipek a společníci“). Titanit neměl obchodní úspěch a nedokázal konkurovat mnohem známějšímu a účinějšímu dynamitu. Skomírající společnost se snažila oživit Pešťská obchodní banka, která začátkem roku 1910 přeměnila původní společnost na akciovou společnost s novým názvem „Uhorská účastinná spoločnosť bezpečnostných výbušných látok „TITANIT“ (system Ceipek)“ [„TITANIT“ (Ceipek módszerü) magyar biztonsági robbantóanyag részvénytársaság].
V první emisi bylo vydáno 4500 kusů akcií v nominální hodnotě 1 000 Korun. Akcie byly vydány v Trenčíně v lednu 1910.
Největší rozmach společnosti nastal v roce 1912, kdy zaměstnávala až 140 dělníků. I přesto se jí obchodně příliš nedařilo a odbytu výbušnin nepomohl ani začátek první světové války.
V polovině roku 1915 Pešťská obchodní banka založila novou společnost „Hunnia, úč. spol. na výbušné látky v Trenčíně“ a převedla do ní majetek společnosti TITANIT a tím původní společnost prakticky zanikla.
Kromě první emise akcií z roku 1910 je známá ještě další emise z roku 1913, která byla vydána v Budapešti.
   
   
Avers :

Akcie Uhorská účastinná spoločnosť bezpečnostných výbušných látok TITANIT system Ceipek, Trenčín 1910, 1000 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.