ZPĚT

 
   
Název :  Žilinská akciová továrna na umělá hnojiva a chemické produkty
 Žilinská účastinná továreň na umelé hnojiva a chemické produkty
 Sillenier Kunstdünger- und chemische Industrie Aktiengesellschaft
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

25x

200

5 000

 Kč  
Město :  Žilina
Datum :  1.4.1920
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  20 000 ks (hromadných akcií max. 800 ks)
Rozměr :  cca 297 x 228 mm - dvojlist
Poznámky :  Dříve: Hungária, továreň na umelé hnojivá úč. spol.
   .
   .
Avers :

Hromadná akcie Žilinská akciová továrna na umělá hnojiva a chemické produkty 1920, 5000 Kč

   .
.
Vnitřní strana :

Aktie Sillenier Kunstdünger- und chemische Industrie AG, 1920, 5000 Kč

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.