ZPĚT

 
   
Název :  SUBLIMA, akciová společnost pro impregnaci dřeva v Březnici
 SUBLIMA, Aktiengesellschaft für Holzimprägnierung in Bresnitz
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

10x

300

3 000

 Korun  
Město :  Březnice
Datum :  1.7.1943
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  25 500 ks (hromadných akcií max. 2 550 ks)
Rozměr :  cca A4
Poznámky :  Společnost byla založena dne 4.4.1932, pod názvem Akciová společnost pro hlubokou impregnaci dřeva sublimátem (Aktiengesellschaft für tiefe Holzimprägnierung mittels Sublimat), se sídlem v Březnici a s akciovým kapitálem 5 100 000 Kč, rozděleným na 25 500 kusů akcií po 200 Kč.
 Na založení společnosti se podílel s 51% stát, přes ministerstvo veřejných prací (později akcie přešly na státní důlní a hutní závody), další akcie upsali Arch. Karel Bubla (vynálezce impregnace dřeva sublimátem), Škodovy závody a statkáři Jiří Černý a Bohumil Linhart.
 Závod vyráběl a impregnoval převážně železniční pražce, sloupy, důlní výdřevu a ostatní řezané dřevo.
 Následně po založení došlo ke změně názvu společnosti na SUBLIMA, akciová společnost pro impregnaci dřeva v Březnici (SUBLIMA, Aktiengesellschaft für Holzimprägnierung in Bresnitz).
 V roce 1936 zřízen pobočný závod Vlkanová na Slovensku.
 V letech 1941-1942 zvýšen akciový kapitál na 7 650 000 Korun nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií z 200 K na 300 Korun na vrub rezervního fondu. Při této příležitosti došlo k výměně akcií.
 Po roce 1945 továrny znárodněny a původní akciová společnost zanikla.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1934, 1937 a 1944.
   
   
Avers :

Hromadná akcie SUBLIMA, akciová společnost pro impregnaci dřeva v Březnici 1943, 3000 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.