ZPĚT

 
   
Název :  Akciová společnost pro spracování draselnatých louhů
 Kaliwerke, Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Praha
Datum :  1.4.1910
Emise :  II.
Série :  ---
Náklad :  1 500 ks
Rozměr :  cca 343 x 245 mm
Poznámky :  Společnost byla založena, dne 3.2.1907 s akciovým kapitálem 1 000 000 Korun, rozděleným na 5 000 ks akcií po 200 Korunách. Na založení se podílela banka Creditanstalt, kníže Alexander Thurn-Taxis (podepsán na akcii), Pečecká rafinerie cukru a. s. [1] a Kolínské akciové továrny na vyrábění a čistění lihu a drasla [2].
 V dubnu 1908 zahájen provoz továrny, která zpracovávala potaš (uhličitan draselný) a melasové zbytky (výpalky) z okolních lihovarů a vyráběla kyanidové soli, kyanovodík, síran amonný, žlutou krevní sůl (hexakyanoželeznatan draselný) a později i berlínskou modř (pařížská modř nebo pruská modř - hexakyanoželeznatan železitý).
 Na valné hromadě z 25.5.1909 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 1 300 000 Korun, vydáním 1 500 ks nových akcií po 200 Korunách.
 Na valné hromadě z 15.1.1914 usneseno další zvýšení akciového kapitálu na 2 000 000 Korun, vydáním 3 500 ks nových akcií po 200 Korunách.
 Na valné hromadě z 30.3.1920 usneseno opětovné zvýšení akciového kapitálu 4 000 000 Kč, vydáním 10 000 ks nových akcií po 200 Kč.
 V dubnu 1926 provedena reorganizace a modernizace výroby. Zahájena výroba berlínské modři.
 Začátkem 30. let uzavřena kartelová dohoda upravující prodej barev a žluté krevní soli.
 V roce 1935 zahájena výroba insekticidního plynu pod značkou Cyklon B.
 Dne 27.10.1945 továrna znárodněna a původní akciová společnost zanikla.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1921, 1927, 1934 a 1944.
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1928-1929
     Internet (cs.wikipedia.org, de.wikipedia.org, zamekloucen.cz, aspi.sk)
.
.
 Výpis emisí akcií:
 I. emise 1907: 1 000 000 Korun, 5 000 ks akcií po 200 K.
 II. emise 1909: 300 000 Korun (1 300 000 K), 1 500 ks akcií po 200 K (viz zobrazená akcie).
 III. emise 1914: 700 000 Korun (2 000 000 K), 3 500 ks akcií po 200 K.
 IV. emise 1920: 2 000 000 Kč (4 000 000 Kč), 10 000 ks akcií po 200 Kč [3].
   
   
Avers :

Akcie Akciová společnost pro spracování draselnatých louhů, Praha 1910, 200 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.