ZPĚT

 
   
Název :  Chemická továrna Antonín Schwangmeier, a.s. v Třebíči, ASTOL (Chemische Fabrik Anton Schwangmeier AG. in Trebitsch, ASTOL)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1 x

1 000

1 000

 Kčs  
Město :  Třebíč
Datum :  16.1.1945
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---

   
 

Blanket

   
Avers :

 

   
Revers :