ZPĚT

 
   
Název :  Akciová továrna na vyrábění umělých hnojiv a lučebnin (Actien-Gesellschaft zur Erzeugung künstlicher Düngmittel und Chemikalien)
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  
Město :  Kolín
Datum :  21.1.1920
Emise :  VI. emise
Série :  ---
Náklad :  7 500 ks
Rozměr :  248 x 357 mm - dvojlist
Poznámky :  Sídlo v Praze, ředitelství v Kolíně. Továrny: Kolín, Pečky, České Budějovice (r. 1935 výroba zastavena), Slaný, Neu-Erlaa u Vídně (prodáno r. 1939). Lékárna v Praze I. "U jednorožce".
 Společnost, založená 1871 s kapitálem 200.000 zl., zřídila v Kolíně továrnu na umělá hnojiva.
 V roce 1894 zvýšen akc. kap. na 400.000 zl. a r. 1898 zvýšen akc. kap. na 700.000 zl. a převzata fúzí Akciová továrna na výrobu umělých hnojiv, chemikálií a spodia, čímž získána továrna v Pečkách s filiálkou v Neu-Erlaa u Vídně. V roce 1900 zvýšen akc. kap. na 1 mil. zl., z nových akcií použito 694 kusů k převzetí Továrny na umělá hnojiva a chemikálie v Českých Budějovicích. K účelům investičním zvýšen akc. kap. 1902 na 2.8 a 1911 na 3.5 mil. K. Po převratu rozšířen výrobní program na pole farmaceutiky, zavedením výroby různých preparátů salicylových, vitaminových a j. Koncem 1919 zvýšen akc. kap. na 5 mil. Kč, v roce 1920 na 10 mil. Kč (1:1 po Kč 500 akcionářům). V roce 1921 zúčastnila se společnost založení Československé akciové továrny na látky výbušné (továrna v Semtíně u Pardubic). 
 V roce 1922 byl název společnosti změněn na Akciové továrny na vyrábění lučebnin, Kolín.
 V prosinci 1925 zvýšen akc. kap. na 15 mil. Kč (2:1 po Kč 300 akcionářům). Úmluvou se státem získána 1927 výhradní výroba a prodej radioaktivních výrobků ze státních podniků v Jáchymově. S platností od 1./1. 1928 převzata Akciová továrna na strojená hnojiva a lučebniny ve Slaném, s čímž souviselo zvýšení akc. kap. na 20 mil. Kč. Provozní reorganizací následující po této transakci dosaženo racionálnějšího provozu anorganických oddělení a větší koncentrace výroby umělých hnojiv. Koncem 1935 zastaven provoz v závodě České Budějovice a jeho výroba přeložena do Kolína. V souvislosti s uspořádáním poměrů a založením klihařského kartelu (Taurus a Centroklih) získána 1936 účast na „Interos“, společnosti pro výrobu klihu s r. o. v Praze.
 V roce 1939 prodána pobočná továrna v Neu-Erlaa u Vídně.
 Převzato z původního zdroje informací: 
 Pražské bursovní papíry 1940-1941; J. Kašpar. 
 Československé bursovní papíry 1931-1932; J. Kašpar. 
   
   
Avers :

   
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

---

   
.
.
.