ZPĚT

 
   
Název :  Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1 x

600

600

 K  
Město :  Praha
Datum :  29.12.1939
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---

   
 

Blanket

   
Avers :

 

   
Revers :