ZPĚT

 
   
Název :  Chemische Fabrik AG. Komorau bei Troppau (Chemická továrna akc. spol. v Komárově u Opavy)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1 x

100

100

 RM  
Město :  Komorau (Komárov)
Datum :  26.7.1943
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---