ZPĚT

Stavební společnosti, výroba stavebních hmot a správa a provoz nemovitostí
   
  Čechy a Morava
- Akciová společnost pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny v Milevsku (AG zu Verarbeitung von Ton, Holz und Erzeugung von Elektrizität in Mühlhausen), akcie, I. emise, 1920
- Akciová společnost pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny v Milevsku (AG zu Verarbeitung von Ton, Holz und Erzeugung von Elektrizität in Mühlhausen), akcie, II. emise, 1921
- Českozápadní stavební společnost (Westböhmische Baugesellschaft), zatímní list na jednu akcii
- Die Direction der Tetschner Kettenbrücke-Gesellschaft (Společnost děčínského řetězového mostu), akcie
- DUTAG, parní cihelna a továrna na hliněné zboží akc. spol. v Mor. Ostravě (DUTAG, Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G. in Märh.-Ostrau), akcie, 1x 120 Kč
- DUTAG, parní cihelna a továrna na hliněné zboží akc. spol. v Mor. Ostravě (DUTAG, Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G. in Märh.-Ostrau), akcie, 5x 120 Kč
- DUTAG, parní cihelna a továrna na hliněné zboží akc. spol. v Mor. Ostravě (DUTAG, Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G. in Märh.-Ostrau), akcie, 10x 120 Kč
  - ETERNITAS akciové továrny dehtových výrobků a krycích hmot v Hradci Králové (ETERNITAS, Aktienfabriken für Teerprodukte- und Dachdeckungsmaterialien in Königgrätz), akcie
- Gesellschaft zum Baue von Arbeiter-Wohnungen (Společnost pro stavbu dělnických obydlí), akcie
- K.K. priv. Kaiserin Elisabeth-Kettrnbrücke-Gesellschaft, (C. k. priv. společnost řetězového mostu císařovny Alžběty), požitkový list, 1907
- K.K. priv. Kaiserin Elisabeth-Kettrnbrücke-Gesellschaft, (C. k. priv. společnost řetězového mostu císařovny Alžběty), požitkový list, 1913
  - K.K. priv. Kaiserin Elisabeth-Kettrnbrücke-Gesellschaft, (C. k. priv. společnost řetězového mostu císařovny Alžběty), požitkový list, 1914
  - K.K. priv. Kaiserin Elisabeth-Kettrnbrücke-Gesellschaft, (C. k. priv. společnost řetězového mostu císařovny Alžběty), požitkový list, 1917
- Králodvorská cementárna akc. spol. (Königshofer Cement-Fabrik AG.), akcie, 1921
- Králodvorská cementárna akc. spol. (Königshofer Cement-Fabrik AG.), akcie, 1929
- Leitmeritzer Aktiengesellschaft für Kalk- und Ziegelbrennerei (Litoměřická akciová společnost pro výrobu vápna a cihel, někdy uváděn název Litoměřické továrny na vápno a cihly, akciová společnost), akcie
- Ofen-und Tonwarenfabrik vormals L. & C. Hardtmuth, Aktiengesellschaft (Továrna na kamna a šamotové zboží dříve L. & C. Hardtmuth, akciová společnost), akcie
- Plzeňská stavební a průmyslová společnosť (Pilsner bau- und industrie-Gesellschaft), akcie
- První šatovské továrny na hliněné zboží, akciová společnost (dříve C. Schlimp) (Erste Schattauer Thonwarenfabriks-Aktien-Gesellschaft (vorm. C. Schlimp), akcie, 1x 400 Kč
- První šatovské továrny na hliněné zboží, akciová společnost (dříve C. Schlimp) (Erste Schattauer Thonwarenfabriks-Aktien-Gesellschaft (vorm. C. Schlimp), akcie, 25x 400 Kč
  - Reichenberger Baugesellschaft (Liberecká stavební společnost), akcie
- SILSTA, akciová stavební společnost (SILSTA, Aktienbaugesellschaft), akcie
  - Stramberg-Witkowitzer Zementwerke A.G., Stramberg-Ostsudeten (Štrambersko-Vítkovické továrny cementu akc. spol., Štramberk-Východní Sudety), akcie
  - Technická stavební společnost akciová v Brně (Technische Bau-Aktiengesellschaft in Brünn), akcie, 1920
- Technická stavební společnost akciová v Brně (Technische Bau-Aktiengesellschaft in Brünn), akcie, 1921
   
  - Družstvo pro postavení katolického domu v Kolíně zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
  - Družstvo pro stavbu úřednických domů v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- Stavební a obchodní družstvo zaměstnanců obchodu a průmyslu zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze, podílový list
- Stavební družstvo zaměstnanců Zemské banky v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
  - ŠVEHLOVY DOMY, stavební družstvo zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Praze, podílový list
   
.
Slovensko
- Épitkezési és Faipari Részvénytársulat (Stavebná a drevárska úč. spol., Bau- und Holz- Actiengesellschaft), akcie 1920
- Felső-magyarországi Épitkezési Rt. (Hornouhorská stavebná úč. spol., Oberungarische Bau- Actien-Gesellschaft), akcie, 1875
- Felsőmagyarországi Épitkezési Rt. (Hornouhorská stavebná úč. spol., Oberungarische Bau-Actiengesellschaft), akcie, 1918
- Felsőmagyarországi Épitkezési Rt. (Hornouhorská stavebná úč. spol., Oberungarische Bau-Actiengesellschaft), akcie, 1919
- Zsolnai Cement és Mészgyár Részvény-Társaság (Zsolnaer Cement und Kalkfabrik Akcien-Gesellschaft, Žilinská účastinná spoločnosť na výrobu cementu a vápna), akcie
.
.
Podkarpatská Rus
- Beregszászi Tetőcserép-és Téglagyár- Rt., (Berehovská továrna na střešní tašky a cihly akc. spol.), akcie
.
.
.
.