ZPĚT

 
   
Název :  POSISTA, podnikatelství silničních staveb, akc. spol.
 POSISTA, Strassenbau Unternehmung A. G.
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

50x

1 000

50 000

 Kč  ---
Město :  Praha
Datum :  1.7.1931
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  5 000 ks (hromadných akcií max. 100 ks)
Rozměr :  cca 350 x 235 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla oficiálně ustanovena dne 4.11.1931 a s akciovým kapitálem 5 000 000 Kč, rozděleným na 5 000 ks akcií po 1 000 Kč.
.Zaměřovala se na projektování a výstavbu silnic, železnic, mostů a tunelů.
 Od 1.1.1948 znárodněna a přeměněna na národní podnik. Koncem 50. let se stala základem pro vznik Vojenských staveb.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1944.
     Web: justice.cz
    
   
Avers :

Hromadná akcie POSISTA podnikatelství silničních staveb, Praha 1931, 50000 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.