ZPĚT

 
   
Název :  HRABĚ a LOZOVSKÝ stavební akciová společnost v Praze
 HRABĚ und LOZOVSKÝ Hoch- und Tiefbauaktiengesellschaft in Prag
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

5 000

5 000

 Korun  ---
Město :  Praha
Datum :  10.9.1941
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  1 000 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  Společnost založili Rudolf Hrabě a Alexandr Lozovský v roce 1941 s kapitálem 5 000 000 Korun, rozděleným na 1 000 kusů akcií.
.Společnost se zaměřovala především na průmyslové a dopravní stavby a mimo jiné se podílela na stavbě jižního úseku tzv. Exteritoriální dálnice Vídeň-Vratislav (německá průchozí dálnice).
    
   
Avers :

Akcie HRABĚ a LOZOVSKÝ stavební akciová společnost v Praze 1941, 5000 Korun

   
.
Revers :

Aktie HRABE und LOZOVSKY Hoch- und Tiefbauaktiengesellschaft in Prag 1941, 5000 Kronen

   
.
.
.