ZPĚT

 
   
Název :  Slovenské akciové cihelny v Hodoníně
 Slowakische Ziegelfabriken Aktiengesellschaft in Göding
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

500

500

 Kč  ---
Město :  Hodonín
Datum :  16.8.1921
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  16 000 ks
Rozměr :  cca 249 x 399 mm - dvojlist
Poznámky :  Autor grafického zpracování akcie: Jano Köhler (Koehler).
.
 Společnost byla založená v roce 1920 za součinnosti Živnostenské banky (40% akcií) a města Hodonína (30% akcií, v roce 1929 odprodány akcie Živnostenské bance) s akciovým kapitálem 8 000 000 Kč a převzala k provozování československé továrny rakouské společnosti "Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft" ve Vídni, sestávající z továren v Hodoníně (2 závody), Devínské Nové Vsi, Ratíškovicích a hnědouhelného dolu "Vlasta" (v první polovině 30. let rozšířeny o doly "Blanka" a "Eduard"). Industrie-Compass z roku 1925/26 uvádí továrnu v Hustopečích.
 Na základě usnesení valné hromady z 28.3.1922 zvýšen akciový kapitál na 12 000 000 Kč.
 V roce 1924 zrekonstruována cihelna v Devínské Nové Vsi. Téhož roku zahájeny postupné investice a zdokonalení výroby v ostatních závodech.
 V roce 1934 zahájena v továrně v Hodoníně I. výroba kysličníku vodičitého (peroxid vodíku), zároveň v této době došlo ke změně názvu společnosti na "Slovenské akciové cihelny a chemické podniky v Hodoníně" (Slowakische Ziegelfabriken und chemische Werke Aktiengesellschaft in Göding).
 Od roku 1935 zahájena výroba pyrethrových výtažků a od roku 1937 kamínků do zapalovačů.
 V listopadu 1944 byla hodonínská cihelna vážně poškozena bombardováním a v roce 1945 vypálena ustupující německou armádou.
 Po roce 1945 byla společnost znárodněna a cihelny zařazeny pod "Moravskoslezské cihelny n.p.", později změněn název na „Hodonínské cihelny, n. p." Výroba opět zahájena v dubnu 1946.
   
   
Avers :

Akcie Slovenské akciové cihelny v Hodoníně, Hodonín, 1921

   
.
Revers :

---

   
.
.
.