ZPĚT

 
   
Název :  Gemeinnützige Baugesellschaft für Arbeiterwohnungen (A.-G.)
 „Obecně prospěšná stavební společnost pro dělnická obydlí (akc. spol.)“
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  ---
Město :  Brünn (Brno)
Datum :  20.4.1909
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 370 x 253 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

Akcie Gemeinnützige Baugesellschaft für Arbeiterwohnungen (A.-G.), Brno 1909, 200 Korun

   
.
Revers :

---

   
.
.
.