ZPĚT

 
   
Název :  Leitmeritzer Aktiengesellschaft für Kalk- und Ziegelbrennerei
 Litoměřická akciová společnost pro výrobu vápna a cihel, někdy uváděn název Litoměřické továrny na vápno a cihly, akciová společnost
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

500

500

 Zlatý  ---
Město :  Leitmeritz (Litoměřice)
Datum :  1.3.1882
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  600 ks
Rozměr :  cca 226 x 360 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost provozovala vápencový důl (později pod názvem Richard I), cihelnu a vyráběla vápno a cement. 
 V letech 1943/1944 byla v dole vybudována podzemní továrna B5-Richard.
   
   
Avers :

Akcie Leitmeritzer Aktiengesellschaft für Kalk- und Ziegelbrennerei Leitmeritz, 1882, 500 Zlatých

   
.
Revers :

---

   
.
.
.