ZPĚT

 
   
Název :  DUTAG, parní cihelna a továrna na hliněné zboží akc. spol. v Mor. Ostravě (DUTAG, Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G. in Märh.-Ostrau)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

5x

120

600

 Kč  ---
Město :  Moravská Ostrava
Datum :  Leden 1925
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  376 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost vlastnil ostravský továrník Adolf Löwy a vznikla sloučením cihelny Moravia v Moravské Ostravě s továrnou na hliněné zboží v Hustopečích.
   
   
Avers :

   
Revers :

---

   
.
.
.