ZPĚT

 
   
Název :  Karlovotýnské akciové továrny stavebních hmot
 Karlsteiner Baumaterialienfabriken A.-G.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

500

500

 Kč  ---
Město :  Praha
Datum :  2.1.1922
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  8 000 ks
Rozměr :  cca 214 x 342 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla ustanovena 21.11.1921 s akciovým kapitálem 4 000 000 Kč, rozděleným na 8 000 ks akcií po 500 Kč a se sídlem v Praze. Na založení se podílela Banka stavebních živností a průmyslu.
 Společnost provozovala parní cihelnu na výrobu vápenopískových cihel a vápenku v Poučníku u Karlštejna a plánovala zřídit vlastní cementárnu.
 Vzhledem ke špatné finanční situaci se valná hromada, konaná dne 3.8.1926, usnesla na snížení původního akciového kapitálu na 40 000 Kč a zároveň navýšení na 500 000 Kč, vydáním 920 ks nových akcií.
 V roce 1940 odprodala veškeré nemovitosti společnosti RUNA akciová společnost pro kovy (RUNA Metall AG.) [1] a přestala být aktivní až do znárodnění.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1927 a 1944.
    
   
Avers :

Akcie Karlovotýnské akciové továrny stavebních hmot, Karlštejn Poučník 1922, 500 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.