ZPĚT

 
   
Název :  Kuhinka István K. és Fia Uj-Antalvölgyi Üveggyár Részvénytársaság
 Stefan C. Kuhinka & Sohn Neu-Antonsthaler Glasfabriks Actien-Gesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

500

500

 Zlatých  
Město :  Budapešť
Datum :  17.5.1886
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 424 x 308 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založená se sídlem v Budapešti a převzala k dalšímu provozování od roku 1824 stávající sklárnu v Utekáči (dříve Nová Antonova Dolina), která se soustředila na výrobu petrolejových lamp a cylindrů a ostatního užitného skla.
 Později sklárnu převzala společnost Egyesült Magyarhoni Üveggyárak Részvénytársaság (Vereinigte Ungarländische Glasfabriken A.-G.) v Budapešťi a následně byla zakoupena firmou Josef Inwald (od roku 1908 přeměněna na akciovou společnost Sklárny a raffinerie Josef Inwald, akc. spol. (Glas-Fabriken und Raffinerien Josef Inwald A. G.) [1, 2, 3, 4])
 V roce 1907 sklárna kompletně vyhořela a byla znovuvybudována a výroba obnovena.
 V roce 1910 sklárna v Utekáči přeměněna na samostatnou akciovou společnost s názvem Ungarische Glashüttenwerke Josef Inwald A.-G. se sídlem v Budapešti. Později její akcie odkoupila společnost Vereinigte Glühlampen- und Elektrizitäts A.-G. Ujpest.
 V roce 1917 zahájena výroba žárovkových baněk. V nejlepších letech dosahovala produkce až 1 000 000 baněk měsíčně.
 V roce 1926 přeměněn akciový kapitál na 1 050 000 Pengö, rozdělený na 15 000 ks akcií po 70 Pengö. Vzhledem k tomu, že továrny společnosti se nacházely mimo Maďarsko, byla provedena nostrifikace a sídlo přesunuto z Ujpestu do Bratislavy a změněn název společnosti na Clára sklárňa úč. spol. (Klara Glashüttenwerke A. G.)
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1930.
     https://blog.sme.sk/misosestak/nezaradene/strucna-historia-vzniku-hladovej-doliny
   
   
Avers :

Akcie Kuhinka István K. és Fia Uj-Antalvölgyi Üveggyár Rt., Budapešť 1886, 500 Zlatých

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.