ZPĚT

 
   
Název :  Ofen- und Tonwarenfabrik vormals L. & C. Hardtmuth Aktiengesellschaft
 Továrna na kamna a šamotové zboží dříve L. & C. Hardtmuth akciová společnost
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 RM  
Město :  Podersam (Podbořany)
Datum :  Červenec, 1942
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  Akciová společnost byla založena dne 15.6.1915 s akciovým kapitálem 2 420 000 Korun, rozděleným na 6 050 kusů akcií, každá v nominální hodnotě 400 Korun a převzala již existující společnost "Ofen-und Tonwarenfabrik vormals L. & C. Hardtmuth G. m. b. H." s továrnami v Podbořanech a Liběšovicích. Společnost vyráběla převážně kachlová kamna a další šamotové výrobky.
 Po zabrání Sudet byly původní akcie vyměněny za nové akcie, znějící na říšské marky.
   
   
Avers :

Akcie Ofen- und Tonwarenfabrik vormals L. & C. Hardtmuth, Podersam 1942, 1000 RM

   
.
Revers :

---

   
.
.
.

Pohlednice Továrna na kamna a šamotové zboží dříve L. & C. Hardtmuth Podbořany 1900

Pohled na továrnu v Podbořanech, cca 1900.

.
.
.
.