ZPĚT

 
   
Název :  Zettlitzer Kaolinwerke-Aktiengesellschaft in Zettlitz bei Karlsbad
 Sedlecké kaolinové závody, akciová společnost v Sedlci u Karlových Varů
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 RM  
Město :  Zettlitz (Sedlec)
Datum :  Duben 1940
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  6 000 ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  Společnost, založená roku 1899 s akciovým kapitálem 1 000 000 Korun, zakoupila dvůr Přemilovice s pozemky, hnědouhelná pole u Šankova, Otovic a Sedlce u Karlových Varů s příslušnými budovami, jakož i kaolinovými ložisky v těchto obcích.
 Dnem 1.4.1912 převzala společnost kaolinové závody plavírny firem "Zebisch & Pfeiffer", "A. & E. Pfeiffer" a "Eduard Lorenz & Co. Ges. m. b. H.", vesměs v Sedlci a "Karlsbader Kaolin-Industrie Ges. v Karlových Varech" náležející závody v Sadové (plavírna kaolinu a cihelna), Merklíně (továrna na porcelán a kaolinové ložiska) a Vitický Mlýn (dnes Vitický Dvůr, pavírna kaolinu). Z tohoto důvodu zvýšen dle usnesení mimořádné valné hromady z 21.3.1912 akciový kapitál na 7 500 000 Korun.
 Dle usnesení mim. val. hr. z 11.5.1914 zvýšen v červenci téhož roku akciový kapitál na 10 000 000 Korun (emisní kurz akcií 525 Korun) a výtěžku emise použito k zakoupení kaolinových ložisek a plavíren firem "Viktor Gottl" ve Staré Roli (v roce 1927 závod zastaven) a "Rudolf Gottl" v Rybářích u Kalových Varů, které připojeny k ostatním závodům.
 Z důvodu nedostatku uhlí, vystavěn roku 1917 důl Kateřina v Šankově (těžba asi 250 000 q ročně).
 V roce 1918 provedeno několik pozemkových transakcí, mimo jiné zakoupena kaolinová ložiska od dědiců Františka Zebische a získána cihelna v Bohaticích. Z důvodu úspory uhlí provedena roku 1919 elektrizace 3 kaolinových dolů.
 V letech 1920/21 provedeny větší investice a rekonstrukce některých závodů.
 Koncem roku 1923 vyhořela plavírna v Sadové, která byla do května 1924 obnovena a uvedena do provozu. Dne 1.6.1924 ukončeny rekonstrukční práce a zahájena práce v plavírně Katzenholz.
 V roce 1925 investováno 2 900 000 Kč a v letech 1927 a 1928 provedeny větší investice převážně kaolinových závodech a továrna na porcelán.
 Společnost vlastní pozemky v Sedlci a okolí v rozloze cca 400 ha a má zajištěno kutací právo na cizích pozemcích v rozloze cca 250 ha. Společnost, vlastnící ve svých ložiskách nejlepší druhy kaolinu na kontinentě, zaujímá v tomto průmyslu jedinečné postavení a je dodavatelem všech světových standardních firem. V roce 1927 si uzavřenými smlouvami zajistila odbyt na řadu let pro 75% své produkce kaolinu.
 V listopadu 1927 získala společnost všechny akcie firem "Akeros" všeobecná keramická Elekto-Osmose akc. spol. (akc. kap. 15 000 000 Kč) a Karlsbader Kaolin-Elektro-Osmose A.G. (akc. kap. 1 000 000 Kč) a již dříve zakoupila všechny akcie "Kaolina" Karlsbader Kaolin-Industrie A.G. (akc. kap. 6 500 000 Kč).
 Na mim. val. hr. z 15.12.1928 usneseno za účelem úspornějšího hospodaření provést s platností od 1.1.1928 převzetí všech tří společností cestou fúze a z tohoto důvodu schváleno zvýšení akciového kapitálu z 10 000 000 Kč na 17 000 000 Kč emisí 17 500 nových akcií, které byly nabídnuty v srpnu 1928 akcionářům v poměru 2:1 po 840 Kč.
 Počátkem roku 1930 společnost získala všechny podíly německého kaolinového závodu "Seok" Sächsische Elektro-Osmose-Kaolinwerke G. m. b. H. v Kemmlitz u Lipska a roku 1932 získány podíly Börtewitzer Kaolinwerke Franz Baensch G. m. b. H. v Börtewitz (Sasko).
 Mimořádná valná hromada z 8.11.1939 schválila východiskovou bilanci v říšských markách k 1.1.1939, ve které byl dosavadní akciový kapitál 17 000 000 Korun změněn na 6 000 000 RM rozdělený na 6 000 akcií po 1 000 RM. Přeměna provedena tím způsobem, že z obíhajících 42 500 akcií bylo 500 kusů staženo a zbývajících 42 000 kusů složeno v poměru 7:1.
 Akcie společnosti jsou od září 1919 obchodovány na pražské burze.
 V roce 1945 společnost znárodněna a továrny začleněny pod národní podnik Sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné závody.
   
   
Avers :

Akcie Sedlecké kaolinové závody, akciová společnost v Sedlci u Karlových Varů 1940, 1000 RM

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.