ZPĚT

Obuvnický a kožedělný průmysl, kožešnictví, koželužny, továrny na ušně, atd.
   
  Čechy a Morava
- Akciová společnost brněnské továrny na ušně dříve Maxm. Grünfeld (Aktiengesellschaft der Brünner Lederfabrik vorm. Maxm. Grünfeld), akcie
- Aktiengesellschaft vormals k. k. priv. Münchengrätzer Schuhfabrik Franz und Ernst Kompert (Akciová společnost dříve c. k. priv. Mnichovohradišťská továrna na obuv Frant. a Arnošt Kompert), akcie
- BAŤA a.s. (BAŤA AG.), akcie, 10x 3 000 K (30 000 K)
- BAŤA a.s. (BAŤA AG.), akcie, 1 000x 3 000 K (3 000 000 K)
  - BOSKIN, Česká akciová společnost průmyslu kožního (Boskin, böhmische Aktiengesellschaft für Lederindustrie), akcie, 1x 350 K
- BOSKIN, Česká akciová společnost průmyslu kožního (Boskin, böhmische Aktiengesellschaft für Lederindustrie), akcie, 25x 350 K
- BOSKIN, Česká akciová společnost průmyslu kožního (Boskin, böhmische Aktiengesellschaft für Lederindustrie), akcie, 100x 350 K
  - Jihlavská továrna na obuv, akciová společnost (Iglauer Schuhfabrik, Aktiengesellschaft), akcie
  - LEONA, Schuhfabrik A.G. (LEONA, továrna na obuv akc. spol.), akcie, 1918
- LEONA, Schuhfabrik A.G. (LEONA, továrna na obuv akc. spol.), akcie, 1920
- Navara a.s. se sídlem v Praze (Navara AG. mit dem Sitze in Prag), akcie
- PILSENA, akciová společnost na úpravu a barvení kožešin v Plzni (PILSENA, Rauhwarenzurichterei und Färberei AG in Pilsen), akcie
  - Spojené koželužské závody A. & J. Nejedlý v Kuklenách akciová společnost (Vereinigte Lederwerke A. u. J. Nejedly in Kuklen Aktiengesellschaft), akcie
- Továrna na kůže Plunder & Pollak, akc. spol. (Lederewerke Plunder & Pollak Akt.-Ges.), akcie, 1x 200 Kč
  - Továrna na kůže Plunder & Pollak, akc. spol. (Lederewerke Plunder & Pollak Akt.-Ges.), akcie, 50x 200 Kč 
   
   
  - Moravské kožní družstvo řezníků a uzenářů zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Brně-Židenicích (Mährische Häute Genossenschaft d. Fleischer und Selcher, r. Gen. m. b. H.), podílový list
   
   
  Slovensko 
  - Veľkobošianská továrna na kože úč. spol., predtým Adolf Schmitt a spol. (Nagy-Bossanyer Lederfabriks- AG., vormals Adolf Schmitt & Co.), akcie
.
.
.