ZPĚT

 
   
Název :  Česká společnost pro výrobu olejů
 Böhmische Oel-Industrie-Gesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Korun  
Město :  Praha
Datum :  1.1.1900
Emise :  I. - Zakladatelská emise
Série :  ---
Náklad :  1 250 ks
Rozměr :  cca 405 x 252 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena dne 30.12.1899 s akciovým kapitálem 500 000 Korun, rozděleným na 1 250 kusů akcií po 400 Korunách. Sídlila v Praze, v ulici Na Příkopě 13 a vlastnila továrnu na olej v Kolíně.
 Průměrná roční produkce řepkového oleje činila cca 6 500 q a v roce 1903 zahájila výrobu rostlinného tuku pro potravinářské účely pod značkou „KOKOLIN“.
 Na mimořádné valné hromadě ze dne 25.10.1907 rozhodnuto o redukci akciového kapitálu na 400 000 Korun snížením nominální hodnoty akcií ze 400 Korun na 320 Korun.
 Pravděpodobně v letech 1919-1920 se společnost dostala do likvidace (COMPASS - finanční ročenka z roku 1921 neuvádí přesné datum).
   
   
Avers :

Akcie Česká společnost pro výrobu olejů Praha 1900, 400 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.