ZPĚT

 
   
Název :  Elektrárenský svaz středolabských okresů, společnost s obmezeným ručením (ESSO)
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

10 000

10 000

 K  
Město :  Kolín
Datum :  13.6.1917
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  206 x 337 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost provozovala elektrárny Nymburk, Kolín, Poděbrady, Krhanice.
   
   
Avers :

   
Revers :

---