ZPĚT

 
   
Název :  Západomoravské elektrárny, akciová společnost, zkratka ZME
 Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

25x

200

5 000

 Kč  
Město :  Brno
Datum :  1.1.1931
Emise :  ---
Série :  II.
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 391 x 254 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost, byla založena ve Vídni pod názvem "Österreichische Elektrizitäts-Lieferungs-Aktiengesellschaft" s akciovým kapitálem 2 500 000 Korun, rozděleným na 12 500 kusů akcií po 200 K, která provozovala uhelnou elektrárnu v Oslavanech, využívajíc ke spalování černé uhlí z rosicko-oslavanského revíru, převážně z dolu Kukla, později z dolu Františka a Jindřich II.
 V roce 1912 navýšen akciový kapitál o 3 500 000 K na 6 000 000 K, vydáním 17 500 kusů nových akcií.
 V letech 1914-1918 si společnost provozovala v pronájmu brněnské tramvaje.
 Na základě usnesení valné hromady ze dne 28.2.1919 bylo sídlo společnosti přeloženo z Vídně do Brna.
 Na val. hromadě konané dne 15.12.1920 došlo ke změně názvu na "Západomoravské elektrárny, akciová společnost" (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), ke změně trvání společnosti, původně neomezené, nově do 31.12.1960, k výměně starých akcí za nové, znějící na novou firmu a k dalšímu navýšení kapitálu o 24 000 000 Kč vydáním 120 000 kusů nových akcií.
 Usnesením val. hrom. ze dne 11.7.1927 zvýšen kapitál o 15 000 000 Kč vydáním 75 000 kusů nových akcií a prodloužena doba trvání společnosti z 31.12.1960 nově do 31.12.2000.
 Po roce 1946 společnost změněna na národní podnik Západomoravské elektrárny. V roce 1950 společnost rozdělena na gottwaldovské a brněnské rozvodné závody a v roce 1961 znovu sloučeny pod názvem Jihomoravské energetické závody a od roku 1977 začleněny pod České energetické závody (ČEZ). Po roce 1990 vyčleněny a privatizovány (Jihomoravská energetika, a.s., později nástupnická organizace E.ON Česká republika a.s.)
 Provoz elektrárny v Oslavanech byl ukončen v roce 1993 v souvislosti s ukončením těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru.
 Zdroj: cs.wikipedia.org
   
   
Avers :

Hromadná akcie II. emise Západomoravské elektrárny, 5000 Kč, 1931

   
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
Revers :

---

   
.
.
.