ZPĚT

 
   
Název :  UNION Fabriks-Gesellschaft für Kork-Industrie, Isolationen und chemisch-technische Producte in Zditz, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
 "UNION Továrna na korek, izolace a chemicko-technické produkty ve Zdicích, zapsané společenstvo s ručením obmezeným"
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Korun  
Město :  Praha
Datum :  24.6.1901
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  ---
Rozměr :  cca 209 x 340 mm
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

Antheilschein UNION Fabriks-Gesellschaft für Kork-Industrie, Isolationen und chemisch-technische Producte in Zditz, Prag 1901, 1000 K

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.