ZPĚT

 
   
Název :  Moravsko-slovenská dřevařská akciová společnost v Brně
 Mährisch-slowakische Holzindustrie Aktiengesellschaft in Brünn
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

50x

400

20 000

 Kč  - 
Město :  Brno
Datum :  1.4.1923
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  15 000 ks (hromadných akcií max. 300 ks)
Rozměr :  cca 367 x 247 mm
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 27.4.1922, se sídlem v Brně a za součinnosti České banky, Pozemkové banky, Obchodní banky a Pražské akc. spol. pro průmysl dřevařský [1].
 Akciový kapitál ustanoven ve výši 6 000 000 Kč, rozdělený na 15 000 ks akcií v nominální hodnotě 400 Kč.
 Společnost převzala k dalšímu provozování brněnský závod stejnojmenné firmy Moravsko-slovenská dřevařská spol. s r. ob. (Mährisch-Slowakischen Holzindustrie Ges. m. b. H.) a podíl ve firmě Holzindustrie A.-G. v Žilině.
 V roce 1923 vykázala vysokou ztrátu v celkové výší 5 663 149 Kč a ještě téhož roku byla na valné hromadě z 18.10.1923 schválena likvidace společnosti.
   Zdroj:
     Finanční ročenka Compass 1921 a 1926.
   
   
Avers :

Hromadná akcie Moravsko-slovenské dřevařské akciové společnosti v Brně 1923, 20000 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.