ZPĚT

 
   
Název :  Moravsko-slovenská dřevařská akciová společnost v Brně
 Mährisch-slowakische Holzindustrie Aktiengesellschaft in Brünn
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  - 
Město :  Brno
Datum :  1.4.1923
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  15 000 ks
Rozměr :  cca 371 x 250 mm
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 27.4.1922, se sídlem v Brně a za součinnosti České banky, Pozemkové banky, Obchodní banky a Pražské akc. spol. pro průmysl dřevařský [1].
 Akciový kapitál ustanoven ve výši 6 000 000 Kč, rozdělený na 15 000 ks akcií v nominální hodnotě 400 Kč.
 Společnost převzala k dalšímu provozování brněnský závod stejnojmenné firmy Moravsko-slovenská dřevařská spol. s r. ob. (Mährisch-Slowakischen Holzindustrie Ges. m. b. H.) a podíl ve firmě Holzindustrie A.-G. v Žilině.
 V roce 1923 vykázala vysokou ztrátu v celkové výší 5 663 149 Kč a ještě téhož roku byla na valné hromadě z 18.10.1923 schválena likvidace společnosti.
   Zdroj:
     Finanční ročenka Compass 1921 a 1926.
   
   
Avers :

Akcie Moravsko-slovenské dřevařské akciové společnosti v Brně 1923, 400 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.