ZPĚT

 
   
Název :  Dřevařské podniky, akciová společnost v Praze
 Holzunternehmungen Aktiengesellschaft in Prag
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

25x

400

10 000

 Kč  - Dne 15.11.1923 snížena nominální hodnota akcie na 25x 100 Kč (2 500 Kč) a zároveň sloučena s další akcií na 25x 200 Kč (5 000 Kč). 
Město :  Praha
Datum :  1.3.1921
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  25 000 ks; hromadných akcií max. 1 000 ks (po sloučení akcií max. 500 ks)
Rozměr :  cca 299 x 234 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost, založená dne 15.7.1920, se sídlem v Praze a s akciovým kapitálem 10 000 000 Kč, rozděleným na 25 000 ks akcií po 400 Kč se zabývala zpracování dřeva, výrobou různých polotovarů a hotových výrobků ze dřeva, dřevěného uhlí, zužitkováním stromové kůry a odpadu. Na založení společnosti se podílela Ústřední jednota hospodářských družstev v Praze, z. spol. s o. r. a Slovanská banka z. spol. s o. r.
 Na valné hromadě z 15.11.1923 rozhodnuto o snížení akciového kapitálu na 2 500 000 Kč odkolkováním akcií ze 400 Kč na 100 Kč (snížení nominální hodnoty každé akcie) a sloučením akcií v poměru 2:1. Snížení kapitálu použito ke krytí vzniklých ztrát.
 V roce 1925 zavedena výroba dřevěných krabic, řezaných na míru.
 V roce 1927 společnost provozovala závody: Neurazy u Nepomuku, Bura u Nejdku (někde u zaniklé obce Jelení, Nové Hamry) a Holíč (Slovensko).
 Vzhledem ke kumulované ztrátě za rok 1927, rozhodla valná hromada z 13.8.1929, snížit akciový kapitál na 625 000 Kč sloučením akcií v poměru 4:1 a zároveň zvýšit akciový kapitál opět na 2 500 000 Kč, vydáním nových akcií, které nabídnuty za emisní kurz po 225 Kč. Akcie byly nabídnuty věřitelům za jejich pohledávky a za 500 000 Kč v akciích byla zakoupena, s platností od 1.1.1929, dřevařská firma Guido Kettler v Praze.
 Z důvodu dalších ztrát bylo v letech 1930-1931 zahájeno vypořádací řízení s věřiteli a akciový kapitál opět snížen na 625 000 Kč (rozdělený na 3 125 kusů akcií po 200 Kč).
 V květnu 1932 vyhlášen konkurz na zbylý majetek společnosti, v té době provozovala společnost závody pouze v Neurazech u Nepomuku a v Týně nad Vltavou.
   Zdroj:
     Finanční ročenka Compass 1921, 1927, 1930 a 1934.
   
   
Avers :

Hromadná akcie Dřevařské podniky akciová společnost v Praze 1921, 10 000 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.