ZPĚT

 
   
Název :  Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság
 Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft
Typ CP :  Zatímní list (poukázka) na akcii
Hodnota :

1x

100

100

 Zlatých  
Město :  Budapešť
Datum :  21.6.1893
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 255 x 412 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 20.6.1893 s plánovaným akciovým kapitálem ve výši 1 500 000 Zlatých, rozděleným na 15 000 ks akcií v nominální hodnotě 100 Zl. Nakonec se podařilo upsat (splatit) pouze 30% kapitálu, tj. 450 000 Zl.
 Společnost následně zakoupila za 190 000 Zl. hnědouhelná pole u obce Drienovec (maď. Somodi) a zahájila vyhledávací, průzkumné a vrtné práce, na které vynaložila do roku 1895 částku 127 765 Zl.
 Na valné hromadě z 28.6.1895 oznámeno, že doposud bylo vytěženo cca 80 000 - 90 000 t hnědého uhlí a dosažen zisk ve výši 8 620 Zl.
 V té době zaměstnávala 106 mužů, 1 ženu a 14 dětí a provozovala důlní dráhu o celkové délce 2,87 km.
 V roce 1896 dosahovala produkce cca 3 623 t hnědého uhlí v hodnotě 9 021,25 Zl.
 Poslední zmínka o existenci společnosti, kterou se mi podařilo dohledat, je z roku 1905, další ročenka Magyar Bánya-Kalauz z roku 1910 již společnost neuvádí. Pravděpodobně z důvodu nízké rentability skončila společnost v likvidaci.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1894, 1895 a 1896.
     Magyar Bánya-Kalauz (Ungarisches Montan Handbuch), roky 1896, 1900 a 1905
   .
   .
Avers :

Ideiglenes elismervény Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság, Budapest 1893, 100 forint

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.