ZPĚT

 
   
Název :  Hnědouhelný závod Pomoc Boží v Dubňanech
 Braunkohlenbergbau Hilfe Gotteszeche in Dubnian
Typ CP :  Kuksový list - list na důlní podíl, podílový list
Hodnota :

---

1/100

---

 ---  
Město :  Brno
Datum :  10.2.1939
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 210 x 300 mm - dvojlist
Poznámky :  Industrie-Compass 1941/1942 uvádí název společnosti: Těžařstvo hnědouhelný závod "Pomoc Boží" (Braunkohlenbergbau Gewerkschaft "Hilfe Gotteszeche").
 Společnost založena v roce 1896 (Industrie Compass 1935/1936 uvádí rok 1897) v Dubňanech, zakoupila za 125 000 Korun všechny důlní míry a kutiska po likvidující brněnské firmě Strakosch. 
 Nedaleko nádraží otevřela důl Ludmila a provozovala uhelný důl Pomoc Boží (těžba ukončena v roce 1938). Následně otevřeny doly Hugo I a Hugo II.
 V letech 1938-1939 postavena na dole Pomoc Boží elektrárna, kterou využívaly okolní vesnice.
 Po roce 1945 doly znárodněny a začleněny pod Jihomoravské lignitové doly.
   Zdroj informací:
     Industrie Compass 1935/1936 a 1941/1942
     Web: zdarbuh.cz
     "Z RADNICE" informační občasník MÚ Dubňany, říjen 2019
   
.
Avers :

Kuksový list těžařstva Hnědouhelný závod Pomoc Boží v Dubňanech, 1939

   
.
Vnitřní strana :

Kux-Schein Gewerkschaft Braunkohlenbergbau Hilfe Gottes-Zeche in Dubnian, 1939

.
.
Revers :

---

   
.
.
.