ZPĚT

 
   
Název :  Witkowitzer Bergbau-und-Eisenhütten Gewerkschaft
 Vítkovické horní a hutní těžířstvo
Typ CP :  Certifikát - podílový list
Hodnota :

10x

1 podíl

10

 podílů  
Město :  Londýn
Datum :  6.5.1937
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 285 x 415 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost založili v roce 1895 bratři Gutmanové a Rothschildové. Pod správu společnosti přešel majetek: Společnost spojených vítkovických dolů a Rakousko-uherská vysokopecní společnost, která budovala Žofínskou huť v Moravské Ostravě, Doubravsko-orlovská důlní společnost, Uhelná důlní společnost a koksovna v Moravské Ostravě a také majetek původní stejnojmenné Witkowitzer Bergbau und Eisenhütten Gewerkschaft (založená v letech 1872/1873).
 V letech 1914-1918 prošly doly modernizací a rekonstrukcí. Roku 1925 činila rozloha důlních polí cca 4 122,2 ha.
 Po roce 1918 přesunuto sídlo z Vídně do Vítkovic.
 V roce 1937 byly, z důvodu sílícího nebezpečí ze strany nacistického Německa, převedeny kuksové (podílové) listy společnosti na anglickou pojišťovnu Alliance Assurance Company Ltd. v Londýně, kontrolovanou Rothschildy a následně měly být vydány touto pojišťovnou certifikáty-podíly Vítkovického horního a hutního těžířstva [1]. Celá transakce se nakonec neuskutečnila a po roce 1939 bylo celé těžířstvo podřízeno koncernu Reischwerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten "Hermann Göring".
 Po roce 1945 byl veškerý majetek znárodněn.
   Zdroj informací:
     cs.wikipedia.org
   
.
Avers :

Podílový list - Vítkovické horní a hutní těžířstvo, 10 podílů, 1937

   
.
Revers :

Certificat Witkowitzer Bergbau und Eisenhütten Gewerkschaft, 10 Units, 1937

   
.
.
.