ZPĚT

 
   
Název :  Silberbauende Gewerkschaft "Argenta" zu Weipert, Tschechoslovakei
 Těžařstvo stříbra "Argenta" Vejprty, Československo
Typ CP :  Kuksový list
Hodnota :

---

1/128

---

 ---  
Město :  Komotau (Chomutov)
Datum :  20.5.1923
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 250 x 350 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost založil v roce 1923 Ing. Gustav Göttl, který se od roku 1904 zajímal o možnost těžby rud ve vejprtském revíru. Původně měl v plánu těžit uran, později i stříbro a celkem si zaknihoval přes 200 výhradních kutišť v katastrech Vejprty, Černý Potok a Kovářská.
 V roce 1924 znovuotevřel Jedlovou šachtu na arsenopyrit, kde se téhož roku stala nehoda, která si vyžádala smrt šesti horníků. V roce 1925 byla těžba v šachtě ukončena pro nerentabilnost a v roce 1929 došlo k pokusu o prodej těžařstva anglické firmě Radium Syndicate Ltd., který ztroskotal.
 V roce 1936 Ing. Gustav Göttl zemřel v chudobě a během roku 1938 propadla těžařstvu většina zaknihovaných kutišť.
 Zbývající podílníci těžařstva se v roce 1940 pokusili o ukončení společnosti, ale bez úspěchu. Nakonec byla společnost koncem roku 1945 znárodněna.
 Zdroj informací:
 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 1, 2012. ISSN 1211-0329; 1804-6495.
   
.
Avers :

Kux-Schein - důlní těžební podíl Silberbauende Gewerkschaft Argenta zu Weipert, Chomutov, 1923

   
.
Revers :

---

   
.
.
.