ZPĚT

 
   
Název :  Gewerkschaft Brucher Kohlenwerke in Bruch
 Těžařstvo lomských uhelných dolů v Lomu
Typ CP :  Kuksový list
Hodnota :

---

1/128

---

 ---  
Město :  Brüx (Most)
Datum :  4.12.1891
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 232 x 364 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost (těžařstvo) byla založena v roce 1888, zakoupila od Živnostenské banky důlní míry v okolí města Lomu. V roce 1889 zahájila důlní práce a již v roce 1890 dosáhla těžba cca 600 000 t. uhlí, tím se zařadila mezi velké těžaře v mosteckém revíru.
 Postupně začala v okolí kupovat nebo otevírat další doly a v roce 1900 dosáhla celková těžba 1 700 000 tun uhlí.
 V letech 1904/1905 zakoupila podíly „Chabařovického uhelného těžařstva Saxonia“ s doly v Chabařovicích, Tuchomyšli, Jenišově Újezdu a v Modlanech. Po roce 1918 dosahovala celková těžba již 2 000 000 tun uhlí.
 V letech 1924/1925 došlo ke změně na akciovou společnost s názvem "Uhelné závody v Lomu u Mostu akc. spol." (Brucher Kohlenwerke, A. G.).
 Koncem roku 1940 byla společnost včleněna do „Sudetoněmecké báňské společnosti akc. spol.“ (Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft, SUBAG). Po roce 1945 byly doly znárodněny a později začleněny pod národní podnik "Severočeské hnědouhelné doly Most - SHD".
 Zdroj informací:
 mining.cz/TEXTY/Mus.htm
 Industrie-Compass 1935/1936
   
.
Avers :

kuksový list Těžařstvo lomských uhelných dolů v Lomu u Mostu, Most 1891

   
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

---

   
.
.
.