ZPĚT

 
   
Název :  Zwierzina'sche Steinkohlen-Gewerkschaft (Zwierzinovo kamenouhelné těžířstvo)
Typ CP :  Kuksový list - list na důlní podíl, podílový list
Hodnota :

---

---

---

 ---  
Město :  Olmütz (Olomouc)
Datum :  30.3.1880
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  393 x 313 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---