ZPĚT

Důlní společnosti
   
  Čechy a Morava
  - Akciová společnost k provozování hornictví a hutnictví v Čechách (Actien-Gesellschaft für Bergbau- und Hüttenbetrieb in Böhmen), zatímní list
- Báňská a hutní společnost (Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft, Société de Mines et Forges, The Czechoslovak Mining and Iron Works Company), akcie
- BERGHÜTTE, Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft (BERGHÜTTE, důlní a hutní společnost, Górnicza i hutnicza spółka akcyjna), akcie
- Bohemian Coal Mining Company Limited (České uhelné doly), akcie
  - Březinské doly na hlínu a šamotárny akciová společnost (Briesener Ton- und Chamottewerke Aktiengesellschaft), akcie, 1x 200 Kč
- Březinské doly na hlínu a šamotárny akciová společnost (Briesener Ton- und Chamottewerke Aktiengesellschaft), akcie, 25x 200 Kč
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 1x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 25x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 50x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 100x 200 K
- Česká obchodní společnost (Böhmische Handelsgesellschaft), akcie
- České montánní a kaolinové závody akc. spol. (Böhmische Montan und Kaolinwerke AG.), akcie
  - Dux-Brüx-Komotauer Braunkohlen-Bergbau-Actiengesellschaft (Duchcovsko-Mostecko-Chomutovská společnost pro dolování hnědého uhlí akciová společnost), akcie
- Egerländer Bergbau AG. Königswerth bei Falkenau (Egertal) (Chebský báňský průmysl akc. spol., Královské Poříčí), akcie
  - Jihomoravská těžařská akciová společnost (Südmährische Bergwerks Aktien-Gesellschaft), akcie
- Montan- und Industrialwerke vormals Joh. Dav. Starck (Dolové a průmyslové závody dříve Jan Dav. Starck), akcie
- Montánní akciová společnost v Praze (Montan-Aktiengesellschaft in Prag, Société Anonyme des Mines à Prague), akcie
  - Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), kmenová akcie
- Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), prioritní akcie
- Schieferbergbau-Actien-Gesellschaft in Olmütz (Akciová společnost lomů břidlicových v Olomouci, Akciová společnost pro dobývání břidlice v Olomouci), zatímní list na akcii
- Schwadowitzer Bergbaugesellschaft Aktiengesellschaft (Svatoňovická důlní společnost; dříve Miröschau-Libuschin-Schwadowitzer Steikohlenbergbau Aktiengesellschaft), akcie
- Société Anonyme des CHARBONNAGES NORD-OUEST de BOHÊME (Falkenau), akcie
- Société Minière de Radium de St. Joachimsthal Société Anonyme (Společnost dolů na radium v Jáchymově), akcie
- Szt. Joachimstal-M.-Ostrau-i bánya és ipar részvény társaság (St. Joachimstal-M.-Ostrauer Bergbau- und Industrie-Aktiengesellschaft, Société anonyme de ľIndustrie et des Mines de St. Joachimstal-M.-Ostrau), akcie
  - UNION, uhelné doly akciová společnost (UNION, Kohlenwerke, Aktiengesellschaft; UNION, mines de charbon, société anonyme), akcie, 1x 500 Kč
  - UNION, uhelné doly akciová společnost (UNION, Kohlenwerke, Aktiengesellschaft; UNION, mines de charbon, société anonyme), akcie, 25x 500 Kč
   
.
- Blei- und Zinkerz-Gewerkschaft "Gabe Gottes Zeche" zu Karlsdorf in Mähren (Těžařstvo Dar boží u Karlova)
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list
- Gewerkschaft "Hans Heiling", Kaolin-Werk in Wintersgrün bei Karlsbad, Böhmen (Těžařstvo "Hans Heiling", Kaolinové závody ve Vintířově u Karlových Varů, Čechy), kuksový list
- Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo), kuksový list, tisk: Giesecke & Devrient
- Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo), kuksový list, tisk: Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.
- Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo), kuksový list, tisk: Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.
- Severočeské hnědouhelné těžařstvo "Maxmilian-Augustus" se sídlem v Praze (Nordböhmische Braunkohlen-Gewerkschaft "Maxmilian-Augustus" mit dem Sitze in Prag), kuksový list
- Těžařstvo východočeských tuhových podniků v Psáři (Gewerkschaft Ostböhmische Graphitwerke in Psář), list na důlní podíl (Kux-Schein)
- Zwierzina'sche Steinkohlen-Gewerkschaft (Zwierzinovo kamenouhelné těžířstvo), list na důlní podíl (Kux-Schein)
.
.
.
  Slovensko
- KLIMA-féle bánya-kohómüvek és vegyészeti gyár Rt. (Horní a hutní závody a chemická továrna Klima akc. spol.), akcie, 1913
  - KLIMA-féle bánya-kohómüvek és vegyészeti gyár Rt. (Horní a hutní závody a chemická továrna Klima akc. spol.), akcie, 1918
- Magyar Zsirkőbánya Rt. Jolsván (Ungarische Talkumwerke AG. in Jolsva, Uherské závody na záběl, akc. spol. v Jelšavě), akcie, 1x 200 K
- Magyar Zsirkőbánya Rt. Jolsván (Ungarische Talkumwerke AG. in Jolsva, Uherské závody na záběl, akc. spol. v Jelšavě), akcie, 10x 200 K
- Magnezitový priemysel úč. spol. (Magnesit-Industrie AG., Magnezit-Ipar Részvény-Társaság), akcie, 1x 200 Ks, 1940
- Magnezitový priemysel úč. spol. (Magnesit-Industrie AG., Magnezit-Ipar Részvény-Társaság), akcie, 5x 200 Ks, 1940
- Magnezitový priemysel úč. spol. (Magnesit-Industrie AG., Magnezit-Ipar Részvény-Társaság), akcie, 25x 200 Ks,1940
- Magnezitový priemysel úč. spol. (Magnesit-Industrie AG., Magnezit-Ipar Részvény-Társaság), akcie, 100x 200 Ks, 1943
.
.
- Zips Igloer k. Berghauptmannschaft zu Kaschau (Szlovinkaer Virch gründler Gränzlingänger Gruben - Těžařstvo Gränzling, Vyšné Slovinky), kuksový list, 1871
- Zips Igloer k. Berghauptmannschaft zu Kaschau (Göllniczer zech per Martini Gruben), kuksový list, 1874
.
   
.
Podkarpatská Rus
- Szerednyei Köszénbánya Részvény-Társulat (Szerednyer Steinkohlenbergbau AG., Seredně, Середнє), zatímní list
.
.
.
Ostatní státy
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, požitková akcie
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, prioritní akcie
.