ZPĚT

Důlní společnosti
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - Akciová společnost k provozování hornictví a hutnictví v Čechách (Actien-Gesellschaft für Bergbau- und Hüttenbetrieb in Böhmen), zatímní list
  - Březinské doly na hlínu a šamotárny akciová společnost (Briesener Ton- und Chamottewerke Aktiengesellschaft), akcie, 1x 200 Kč
- Březinské doly na hlínu a šamotárny akciová společnost (Briesener Ton- und Chamottewerke Aktiengesellschaft), akcie, 25x 200 Kč
- Buštěhradské kamenouhelné doly PRAGO, akc. spol., Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke PRAGO, AG., Eichen bei Kladno), akcie, 1x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly PRAGO, akc. spol., Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke PRAGO, AG., Eichen bei Kladno), akcie, 25x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly PRAGO, akc. spol., Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke PRAGO, AG., Eichen bei Kladno), akcie, 50x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly PRAGO, akc. spol., Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke PRAGO, AG., Eichen bei Kladno), akcie, 100x 200 K
- Česká obchodní společnost (Böhmische Handelsgesellschaft), akcie, VII. emise 1933, 600 Kč
- Česká obchodní společnost (Böhmische Handelsgesellschaft), akcie, VIII. emise 1939, 400 K
- České montánní a kaolinové závody, akciová společnost (Böhmische Montan und Kaolinwerke Aktiengesellschaft), akcie
- České montanní podniky akciová společnost (Böhmische Montanwerke Aktien Gesellschaft), akcie
- Duchcovská uhelná akciová společnost (Duxer Kohlengesellschaft auf Aktien), akcie
  - Dux-Brüx-Komotauer Braunkohlen-Bergbau-Actiengesellschaft (Duchcovsko-Mostecko-Chomutovská společnost pro dolování hnědého uhlí akciová společnost), akcie
- Egerländer Bergbau Aktiengesellschaft (Chebská báňská akciová společnost), akcie
  - Jihomoravská těžařská akciová společnost (Südmährische Bergwerks Aktien-Gesellschaft), akcie
- Montan- und Industrialwerke vormals Joh. Dav. Starck (Dolové a průmyslové závody dříve Jan Dav. Starck), akcie
- Montánní akciová společnost v Praze (Montan-Aktiengesellschaft in Prag, Société Anonyme des Mines à Prague), akcie
  - Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), kmenová akcie
- Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), prioritní akcie
- Schieferbergbau-Actien-Gesellschaft in Olmütz (Akciová společnost pro dobývání břidlice v Olomouci), zatímní list na akcii
- Schwadowitzer Bergbaugesellschaft Aktiengesellschaft (Svatoňovická důlní společnost; dříve Miröschau-Libuschin-Schwadowitzer Steikohlenbergbau AG.), akcie
- Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft (Sudetozemská báňská akciová společnost, Sudetozemská důlní akciová společnost), akcie
- Szt. Joachimstal-M.-Ostrau-i bánya és ipar részvény társaság (St. Joachimstal-M.-Ostrauer Bergbau- und Industrie-Aktiengesellschaft), akcie
  - UNION, uhelné doly akciová společnost (UNION, Kohlenwerke, Aktiengesellschaft; UNION, mines de charbon, société anonyme), akcie, 1x 500 Kč
  - UNION, uhelné doly akciová společnost (UNION, Kohlenwerke, Aktiengesellschaft; UNION, mines de charbon, société anonyme), akcie, 25x 500 Kč
- Západočeský báňský akciový spolek (Westböhmischer Bergbau-Actien-Verein), akcie, náhradní emise 1922
- Západočeský báňský akciový spolek (Westböhmischer Bergbau-Actien-Verein), akcie, IV. emise 1922
   
 Podílové listy - kuksové listy:
- Blei- und Zinkerz-Gewerkschaft "Gabe Gottes Zeche" zu Karlsdorf in Mähren ("Těžařstvo Dar boží u Karlova, Karlov na Moravě"), kuksový list - důlní podíl
- Braunkohlengewerkschaft Brunozeche in Weisskirchlitz ("Hnědouhelné těžařstvo dolu Bruno v Novosedlicích"), kuksový list - důlní podíl
- Caroli Gewerkschaft bei Grünlas (Těžařstvo Caroli u Louček), kuksový list - důlní podíl, 1865
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list - důlní podíl, 1866
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list - důlní podíl, 1873
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list - důlní podíl, 1901
- Gewerkschaft Brucher Kohlenwerke in Bruch (Těžařstvo lomských uhelných dolů v Lomu), kuksový list - důlní podíl
- Hnědouhelný závod Pomoc Boží v Dubňanech (Braunkohlenbergbau Hilfe Gotteszeche in Dubnian), kuksový list - důlní podíl
- Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), Rudolfovské rudné těžařstvo v Budějovicích (Čechy), kuksový list - důlní podíl, tisk: Giesecke & Devrient
- Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), Rudolfovské rudné těžařstvo v Budějovicích (Čechy), kuksový list - důlní podílt, tisk: Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.
- Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), Rudolfovské rudné těžařstvo v Budějovicích (Čechy), kuksový list - důlní podíl, tisk: Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.
- Severočeské hnědouhelné těžařstvo "Maxmilian-Augustus" se sídlem v Praze (Nordböhmische Braunkohlen-Gewerkschaft "Maxmilian-Augustus" mit dem Sitze in Prag), kuksový list - důlní podíl
- Severočeské hnědouhelné těžařstvo ve Vísce u Frýdlantu v Č. (Nordböhmische Braunkohlengewerkschaft in Dörfel bei Friedland i. B.), kuksový list - důlní podíl
- Silberbauende Gewerkschaft "Argenta" zu Weipert, Tschechoslovakei (Těžařstvo stříbra "Argenta" Vejprty, Československo), kuksový list - důlní podíl
- Steinkohlen-Gewerkschaft Moravia in Rakonitz (Kamenouhelné těžařstvo Moravia v Rakovníku), kuksový list - důlní podíl
- Středočeské kamenouhelné těžařstvo v Praze (Mittelböhmische Steinkohlengewerkschaft in Prag), kuksový list - důlní podíl
- Těžařstvo východočeských tuhových podniků v Psáři (Gewerkschaft Ostböhmische Graphitwerke in Psář), kuksový list - důlní podíl
- Vítkovické horní a hutní těžířstvo (Witkowitzer Bergbau-und-Eisenhütten Gewerkschaft), kuksový list - důlní podíl
- Witkowitzer Bergbau-und-Eisenhütten Gewerkschaft (Vítkovické horní a hutní těžířstvo), certifikát - podílový list, 10 podílů
- Zieditz-Haberspirker Braun- und Glanzkohlengewerkschaft in Zieditz (Citicko-Habartovské hnědouhelné těžařstvo v Citicích), kuksový list - důlní podíl
- Zwierzina'sche Steinkohlen-Gewerkschaft (Zwierzinovo kamenouhelné těžířstvo), kuksový list - důlní podíl
.
.
.
  Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság (Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft), zatímní list na ½ akcie, 50 Zlatých
- Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság (Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft), zatímní list na 1 akcii, 100 Zlatých
- Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság (Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft), zatímní list na 5 akcií, 500 Zlatých
- KLIMA-féle bánya-kohóművek és vegyészeti gyár Rt. (Berg-Hüttenwerke und Chemische Fabrik KLIMA A.-G., Horní a hutní závody a chemická továrna KLIMA akc. spol.), akcie, 1913
  - KLIMA-féle bánya-kohóművek és vegyészeti gyár Rt. (Berg-Hüttenwerke und Chemische Fabrik KLIMA A.-G., Horní a hutní závody a chemická továrna KLIMA akc. spol.), akcie, 1918
- Magyar Zsirkőbánya részvénytársaság Jolsván (Ungarische Talkumwerke A.-G. in Jolsva, Uherské závody na záběl akc. spol. v Jelšavě), akcie, 1x 200 K
- Magyar Zsirkőbánya részvénytársaság Jolsván (Ungarische Talkumwerke A.-G. in Jolsva, Uherské závody na záběl akc. spol. v Jelšavě), akcie, 10x 200 K
- Magnezitový priemysel účastinná spoločnosť (Magnezit-Ipar Részvény-Társaság, Magnesit-Industrie Aktien-Gesellschaft), akcie, 1x 200 Ks, 1940
- Magnezitový priemysel účastinná spoločnosť (Magnezit-Ipar Részvény-Társaság, Magnesit-Industrie Aktien-Gesellschaft), akcie, 5x 200 Ks, 1940
- Magnezitový priemysel účastinná spoločnosť (Magnezit-Ipar Részvény-Társaság, Magnesit-Industrie Aktien-Gesellschaft), akcie, 25x 200 Ks, 1940
- Magnezitový priemysel účastinná spoločnosť (Magnezit-Ipar Részvény-Társaság, Magnesit-Industrie Aktien-Gesellschaft), akcie, 100x 200 Ks, 1943
.
 Podílové listy - kuksové listy:
- Göllniczer zech per Martini Gruben Gewerkschaft, kuksový list - důlní podíl
- Iglói Kadtberger Andreas bányatársulatnál (Zipser Gewerkschaft Andreas Kadtberger, "Spišské těžařstvo Andreas Kadtberger"), kuksový list - důlní podíl
- Szlovinkaer Virch gründler Gränzlingänger Gruben Gewerkschaft, kuksový list - důlní podíl
- Szlovinkai Tvinkler Jakobi bányatársulatnál (Szlovinkaer Gewerkschaft Jakobi Tvinkler; "Slovinské těžařstvo Jakob Tvinkler"), kuksový list - důlní podíl
.
   
.
Podkarpatská Rus
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Szerednyei Kőszénbánya-Részvény-Társulat (Szerednyeer Steinkohlen-Bergwerks-Aktien-Gesellschaft), zatímní list na akcii
.
.
.
Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Bohemian Coal Mining Company Limited ("České uhelné doly"), akcie
- Société anonyme des Charbonnages Nord-Ouest de Bohême (Falkenau), akcie
- Société anonyme des Charbonnages Nord-Ouest de Bohême (Falkenau), zakladatelský list
- Société anonyme des Mines de Zinc et de Plomb de Bohême ("Akciová společnost dolů na zinek a olovo v Čechách"), akcie, 500 Franků
- Société anonyme des Mines de Zinc et de Plomb de Bohême ("Akciová společnost dolů na zinek a olovo v Čechách"), zakladatelský list
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, požitková akcie
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, prioritní akcie
- Société Minière de Radium de St. Joachimsthal Société Anonyme ("Společnost dolů na radium v Jáchymově akciová společnost"), akcie
..
 Podílové listy - kuksové listy:
- Dzieditzer Montan-Gewerkschaft, kuksový list - důlní podíl
- Gewerkschaft "Hans Heiling", Kaolin-Werk in Wintersgrün bei Karlsbad, Böhmen ("Těžařstvo Hans Heiling, Kaolinové závody ve Vintířově u Karlových Varů, Čechy"), kuksový list - důlní podíl
.
.
.
.