ZPĚT

 
   
Název :  Schieferbergbau-Actien-Gesellschaft in Olmütz
 Akciová společnost lomů břidlicových v Olomouci, někdy uváděn název Akciová společnost pro dobývání břidlice v Olomouci
Typ CP :  Zatímní list na akcii
Hodnota :

1x

400

400

 Zlatých  - 40%, t.j. 160 Zlatých splatných ihned při úpisu, zbytek později.
Město :  Olmütz (Olomouc)
Datum :  1.6.1866
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 254 x 395 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost vedl významný olomoucký podnikatel Max Machanek a již koncem 60. let 19. st. provozovala osm lomů (Velká Střelná, Hrubá Voda, Jakartovice, Zálužné, Lichtenštejnský lom v k. ú. Moravice) a zaměstnávala cca 500 dělníků. Kromě břidlicové krytiny vyráběla zušlechtěnou dlažbu, stolní desky, leštěná těžítka, atd. a své výrobky prodávala po celé monarchii a vyvážela do Německa.
 Pro nerentabilnost prodala v roce 1928 důl v Zálužném a ukončila činnost ve Velké Střelné a Hrubé Vodě. Z důvodu hospodářské krize přešla společnost v roce 1930 do likvidace.
 Informace převzaty: Bulletin Mineralogie Petrologie, ročník 27 (2019)
   
   
Avers :

Zatímní list na akcii Akciová společnost lomů břidlicových v Olomouci, 1866, 400 Zlatých

   
.
Vnitřní strana :

   
.
Revers :

---

.
.
.
.